Kwaliteit

In de NIP-registraties zijn kwaliteitscriteria op het gebied van scholing, werkervaring, supervisie en intervisie vastgelegd. Het NIP heeft zich sterk gemaakt voor opname van de psycholoog en psycholoog-specialist in de Wet BIG. De wettelijke erkenning betekent dat de bijbehorende beroepstitel (Gezondheidszorgpsycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog en Klinisch Neuropsycholoog) beschermd is. De bezitter ervan valt onder het wettelijk tuchtrecht. Dit biedt garanties voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening.