NIP

Home You searched for

855 resultaten gevonden.

8 maart 2024 referaatmiddag kamer Specialisten

Stappenplan klachtenregeling Jeugdwet

Stappenplan klachtenregeling Wkkgz

Richtlijn Mondverzorging gepubliceerd

Nationale beeldbank

Richtlijn Zelfmanagementondersteuning gepubliceerd

Nieuwe aanpak hulpverlening ouders om problemen bij kinderen te voorkomen

Online meeting – Schoolaanwezigheid

12 januari 2024 – Schoolpsychologen meeting Schoolaanwezigheid

Psychodiagnostiek congres NIP 2024

NIP Psychodiagnostiek Congres 21 maart 2024

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP): “Goede begeleiding jonge psychologen is geen luxe, maar pure noodzaak”

Nieuw Generiek Kompas “Samen werken aan kwaliteit van bestaan” bevordert open gesprek over kwaliteit van bestaan en samenwerking

Nationale beeldbank

A&O Plaza: Duurzame loopbanen voor iedereen…?!

Oproep aan nieuw kabinet: investeer in mentale gezondheid en duurzame ontwikkelingsdoelen

Geef je mening over de nieuwe PFZW-pensioenregeling

Webinar Doorwerking van het kolonialisme op ons leven en werken

Nationale beeldbank

Webinar “Doorwerking van het kolonialisme op ons leven en werken”

NIP neemt deel aan bestuur SKILZ

Webinar Autisme bij vrouwen + ALV sectie GGZ

28 maart Webinar Autisme bij vrouwen & ALV sectie GGZ

Deel jouw ervaringen met de rol van intelligentie(niveau) bij indicatiestelling langdurige zorg en onderwijs

Nationale beeldbank

ALV Kamer Gz-psychologen

Nationale beeldbank

5 maart ALV Kamer Gz-psychologen

Nieuw: toekomstgids voor psychologiestudenten

NZa publiceert definitieve regelgeving ggz/fz voor 2024 met nieuwe consultatiefunctie sociaal domein

Netwerkavond sectie ZMVB

gewongenzorg gehandicapten

27 februari 2024 Netwerkavond ZMVB

Save the Date: ALV & webinar sectie Startende Psychologen

De psychologie van Black Friday (blog Mischa Coster)

Testformulier

28 maart 2024 SEP Netwerkborrel ‘Geld maakt niet gelukkig, toch?’ & ALV

SEP Netwerkborrel ‘Geld maakt niet gelukkig, toch?’ & ALV

Meer tijd voor zorgvuldige invoering Beroepenstructuur

ALV sectie Forensische Psychologie

ALV sectie Forensische Psychologie

Richtlijn Slikproblemen

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Inclusieve zorg bij dementie

Nationale beeldbank

Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met Dementie

Uitspraak van de maand november 2023: uitspraken over publiek persoon leiden tot (voorwaardelijke) schorsing

Nationale beeldbank

Lijst van signalen en knelpunten vrijgevestigden

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier 15 maart 2024 ALV: sectie Jeugd

Aanmeldformulier 4 maart 2024 Digitale ALV: sectie Startende psychologen

Digitale Netwerkavond en ALV: kamer BIG-opleidelingen

26 maart 2024 Digitale Netwerkavond en ALV: kamer BIG-opleidingen

Webinar Schematherapie & Verslaving

Verslavingspsychologie – Webinar schematherapie en verslaving

01. Template

Update arbeidsvoorwaarden en cao’s – november 2023

Lerende netwerken

NIP-najaarsdialoogsessie Specialismen terugblik (foto’s)

Het Grote Zorg Debat 2023 – terugblik

Nationale beeldbank

NIP pleit voor goed werkgeverschap en balans in zzp-discussie

Aanmelden kandidaat NIP Ledenraadsverkiezingen 2024

Aanmeldformulier A&O Diner Pensant 15 februari 2024

Aanmelden kandidaat ledenraad

Generiek Kompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ klaar voor achterbanraadpleging

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier afscheid Hans de Veen, 12 januari 2024

NIP luidt de noodklok: ontkennen van burn-out gevaarlijk 

Creëer hoop door te doen: werk samen aan groene gedragspatronen!

Student in Sectie Forensische Psychologie

Vacancy for Student in Human Rights and Psychology Network

NIP: “Tweede Kamer, pas niet de verdeling, maar het aantal opleidingsplekken aan!”

NIP zet zich in voor aanpassing diagnostiekverklaring vLOGO

International Congress of Psychology

Doorwerking van het slavernijverleden in praktijk en onderwijs van de ggz

NIP onderstreept reflectie SCP

Nationale beeldbank

Panelbijeenkomst: Doorwerkingen van het slavernijverleden op de ggz-praktijk

Week van de Werkstress 2023 met event op 15 november

Rechter geeft partijen in de ggz de ruimte om zorgvraagtypering door te ontwikkelen

Gesloten jeugdhulp

Webinar – De effecten van psychotherapie bij depressie 

De eerste 1001 dagen van het leven: kritiek & kansrijk

Publicatie richtlijn Zorg in de stervensfase

Nationale beeldbank

Become a member

About us – SPS NIP

Contact

Website samenwerkingen pagina SPS-NIP website plaatje

Stagiair communicatie, marketing & content 

NIP-webinar: Huiselijk geweld en ADHD

Rudolf Ponds neemt de voorzittershamer over van Hans de Veen

Uitspraak van de maand oktober 2023: “tuchtrechtelijke misser” leidt tot berisping

Nationale beeldbank

A&O Plaza – Duurzame loopbanen voor iedereen…?!

Nationale beeldbank

Stap 4: Werk volgens de normen van je beroepsgroep

Stap 3: Laat je registreren

De mythe ontkracht: waarom een beroepsvereniging belangrijk is, ook voor jou

Nieuwsbrief Kamer Specialisten

Webinar: ‘Verder kijken dan je neus lang is’

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Wilsbekwaamheid bij dementie

Nationale beeldbank

Meeting – Hoe waarderen we het onderwijs?

Meeting SP “Hoe waarderen we het onderwijs?”

Aanmeldformulier Intervisieworkshop Jeugd 15 november

Problemen aanbesteding jeugdhulp bij vrijgevestigde praktijken

Een ‘katoenen huwelijk’: een jaar na de fusie van NVGzP en NIP

Probleemgedrag bij mensen met dementie voorkomen

Stap 2: Volg indien mogelijk een postmasteropleiding

Stap 1: Oriënteer op verschillende werkvelden

Toekomstgids

Overgangsregeling ten behoeve van de recente wijziging van bijlage C LKS

Nationale beeldbank

Panelbijeenkomst – Doorwerkingen van het slavernijverleden op de GGZ-praktijk

Panelbijeenkomst “Doorwerkingen van het slavernijverleden op de GGZ-praktijk”

Aanmelden voor NIP Klachtenregeling

Uitspraak van de maand september 2023: een verklaring op verzoek van je cliënt leidt vaker tot een (tucht)klacht

Nationale beeldbank

Webinar Beroepenstructuur

Samenvatting Prinsjesdag 2023 voor psychologen

Nationale beeldbank

Aandacht voor mentale gezondheid kan niet wachten

Ken jij de online Evaluatieondersteuning al?

Nationale beeldbank

NIP najaars-dialoogssessie: een specialisme verkenning

Aanmeldformulier Webinar Beroepenstructuur 22 januari 2024

Het lerend vermogen in de ggz is groot

Deel je ervaringen rondom contractering, zorgprestatiemodel en zorgvraagtypering 2024 in ggz

Coördinator

Nationale beeldbank

EFPA Project Group eHealth Webinar – More than metaverse madness? The potential of immersive technologies for mental health

Webinar – Inclusieve zorg bij dementie

Nationale beeldbank

SOP – Aanmeldformulier Inclusieve zorg bij dementie

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Steeds meer beginnende mentale klachten onder jongeren door werkstress

1001 kritieke dagen

NIP: zet zorg niet op slot

Ontwikkeling specialismen Wet BIG

Nationale beeldbank

Het NIP over het aanleveren van persoonsgegevens aan de NZa

Wet verplichte ggz (Wvggz)

Wet zorg en dwang (Wzd)

NIP en NVO plaatsen kritische kanttekeningen bij uitspraken SKJ-tuchtcollege

Nationale beeldbank

Uitspraak van de maand augustus 2023: vraag altijd zélf om toestemming van de andere met gezag belaste ouder

Nationale beeldbank

NIP najaars-dialoogssessie: een specialisme verkenning

Samenwerkingen: regionaal & tussen sociaal domein, huisarts en ggz

Digitalisering en gegevensuitwisseling

Passende zorg

Integraal Zorgakkoord (IZA)

Gesloten jeugdhulp

Gesloten jeugdhulp

Hervormingsagenda Jeugd

Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd

Definitief toewijzingsvoorstel subsidie BIG-opleidingen 2024

SOP Aanmeldformulier ALA en Boekpresentatie 29 september

Beroepsgeheim en privacy

SOP – Aanmeldformulier Boekpresentatie

Psycholoog als regiebehandelaar binnen de EPA-zorg, lust of last? op 17 november 2023

Psycholoog als regiebehandelaar binnen de EPA-zorg; lust of last? 

Nationale beeldbank

Belangrijk nieuws over wijziging Landelijk Kwaliteitsstatuut 

Nationale beeldbank

NIP geeft politieke partijen input voor hun verkiezingsprogramma

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier Schoolpsychologen – Veiligheid in en om de school 22 september

Webinar ‘Van ziekte naar gezondheid’ met spreker Rudolf Ponds

Kwaliteit borgen met te weinig personeel en te weinig budget

Nationale beeldbank

NIP kritisch op aanpassing vrije artsenkeuze en Hinderpaalcriterium

Nationale beeldbank

Webinar – Wilsbekwaamheid bij dementie

SOP – Aanmeldformulier Webinar Wilsbekwaamheid bij dementie

SEP Netwerkborrel 12 oktober 2023

SEP Netwerkborrel: Technologie en Gedrag – de toekomst van interactie!

NZa roept minister op om duidelijke keuzes te maken m.b.t. Wlz

Nationale beeldbank

Kinder- en Jeugdpsycholoog – individueel

NIP moet instroom in K&J-opleidingstraject inperken

Nationale beeldbank

Veelgestelde vragen – FAQ beperking instroom K&J-opleidingstraject

Nationale beeldbank

Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP

Uitspraak van de maand juli 2023: leg meteen uit waarom je derden bij therapie betrekt

Nationale beeldbank

Webinar ZMVB – Verder kijken dan je neus lang is

Nationale beeldbank

ZorgDomein: digitaal en onafhankelijk zorgplatform

Marketing & Communicatie Adviseur

Landelijke dag Studentenpsychologen

Aanmeldformulier Landelijke dag Studentenpsychologen

Werkagenda kwaliteitskompas voor Ouderenzorg ingediend bij Zorginstituut

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Slaapproblemen bij ouderen

Minister Kuipers stuurt verzamelbrief over toekomst Wet BIG

Manager Marketing & Communicatie

Feestelijke uitreiking EVC-getuigschriften voor Kinder- en Jeugdpsychologen NIP

Handreiking Proactieve zorgplanning in de langdurige zorg

Richtlijn Proactieve zorgplanning in de palliatieve fase

Nationale beeldbank

NIP tevreden met nieuwe toeslag psychodiagnostiek in de ggz/fz

Nationale beeldbank

Vacature centrale commissie registraties

NIP-webinar: Trauma, een relationele opgave

Nationale beeldbank

Impactdag OOA & A&O NIP – 19 september 2023

Zeggenschap in de zorg wettelijk vastgelegd

Panelbijeenkomst: Herdenkingsjaar afschaffing trans-Atlantische slavernij

NIP-webinar: Online startersavond

Nationale beeldbank

Herdenkingsjaar afschaffing trans-Atlantische slavernij geopend

Sectie PAZ lanceert animatie over medische psychologie

Inzet van medische psychologie loont!

Werkgroep Studentenpsychologen

Schoolmeisjes ongelukkiger

NIP geeft Tweede Kamer aandachtspunten mee voor uitwerking Hervormingsagenda

Aanmeldformulier Symposium Het behandelen van (dreigende) strijd tussen ouders bij scheiding.

NIP/NVO symposium: Complexe scheiding? Zorg dat je het vóór bent!

Stel, echtpaar, strand, zon, schaduw, samen, zee, rust, vrije tijd, pensioen, ruimte

Centrale Commissie Psychodiagnostiek

Nationale beeldbank

Congres – European Congress of Psychology

Daling aantal tuchtklachten en waarover wordt geklaagd?

Nationale beeldbank

Het belang van cybersecurity voor zelfstandig opererende psychologen

Publicatie Multidisciplinaire Richtlijn Psychosociaal Crisismanagement

Inspiratiedag Samen beslissen, samen doen

meisje, kwetsbaar, kind, alleen, maatje, jeugd, jeugdzorg, jeugdhulp aandacht, troost, kindermishandeling,

Hervormingsagenda verbeteringen jeugdzorg definitief vastgesteld – Beroepsverenigingen scherp op de uitwerking

Minder opleidingsplekken gz-psychologen is onaangename verrassing

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier NIP-Supervisorencursus Jeugd 2023 Module 2

Aanmeldformulier A&O Plaza – AI – Verschillen verbinden tot inclusieve organisaties 12 oktober 2023

A&O plaza – Appreciative Inquiry: verschillen verbinden tot inclusieve organisaties

Nationale beeldbank

Nieuw meerjarenplan en missie NIP

Jongeren over toekomstige welvaart van Nederland: Investeer in welzijn van mens en planeet

Nationale beeldbank

Save the date! NIP Jaarcongres 2024

Jaarcongres 2023: terugblik

NIP Jaarcongres 2023

965 gz-plekken voor 2024 en verdeling TOP

Symposium Dwang & Drang

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier Symposium Dwang & Drang

A&O sectiebestuur bezoekt Europees congres

Herziene handreiking extramuraal werken door de gz-psycholoog beschikbaar

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier Drieluik Passende zorg in de GGZ

Drieluik Passende Zorg binnen de GGZ – van ziekte naar gezondheid 

Nationale beeldbank

Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ) verstevigen onderlinge samenwerking

NIP-webinar: Beroepsethiek in de ouderenzorg

Nationale beeldbank

NIP pleit voor oplossing tolkenvoorziening Jeugd

Deskundigheid vertrouwenspersoon belangrijk bij wetsvoorstel  

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier startersavond startende psychologen

Vacatures SPS-NIP

Psychologie weekend Commissie (NL/EN)

Carrière Commissie (NL/EN)

Aanmeldformulier Interactieve meeting – Beroepsethiek in de ouderenzorg

Uitspraak van de maand mei 2023: let op bij nieuwe stappen in je loopbaan

Nationale beeldbank

Veel aandacht voor mentale gezondheid op school, maar ‘liever niet te snel naar de psycholoog’

Nationale beeldbank

NIP ondertekent Europees pleidooi

Uitspraken 2023 – College van Toezicht

Europese Commissie geeft prioriteit aan mentale gezondheid, EFPA reageert

Psychologen en orthopedagogen: aparte beroepen én aparte opleidingen in de nieuwe beroepenstructuur

Grote stap voor Hervormingsagenda Jeugd

Nationale beeldbank

Webinar VCP Young Professionals

Nationale beeldbank

Lunchwebinar: Slaapproblemen bij ouderen

Aanmeldformulier Slaapproblemen bij ouderen

NVO/NIP-webinar: Handreiking Instemmingsverklaring gesloten jeugdhulp

Nationale beeldbank

A&O Studieavond Mediation en Burn-out

Man in bibliotheek

Instagram

Aanmeldformulier Intervisiebijeenkomst 13 september 2023

Info en tips voor actieve leden

1st International Luxembourg Symposium
on Crisis, Disaster, Emergency and Trauma Psychology

Nationale beeldbank

Sectiedag Lichaamsgerichte Psychologie Handreikingen voor een morele leidraad

Online startersavond

Nationale beeldbank

Panelbijeenkomst – Herdenkingsjaar afschaffing trans-Atlantische slavernij

Aanmeldformulier panelbijeenkomst “Herdenkingsjaar afschaffing trans-Atlantische slavernij”

Student in Sectie Ouderenpsychologie (NL)

Downloads – Algemene Standaard Testgebruik (AST-NIP 2017)

Extra tijd om Generiek kwaliteitskompas voor de ouderenzorg compleet te maken

Keuzehulpen voor samen beslissen bij PTSS en Psychose

Nationale beeldbank

Test jezelf met interactieve casuskaarten

NIP webinar – ACT in het onderwijs

meisje, kwetsbaar, kind, alleen, maatje, jeugd, jeugdzorg, jeugdhulp aandacht, troost, kindermishandeling,

Aanmeldformulier ACT in het onderwijs

Zet je je nog niet in voor het klimaat? Dan loop je achter.

Financieel akkoord tussen Rijk en VNG over jeugdzorg, maar inhoudelijke zorgen blijven

Surveys en onderzoeken

Handreiking Inzet masterpsychologen in de ouderenzorg beschikbaar

Schrijf je in voor het NIP Jaarcongres: Bruto Nationaal (On)geluk

Jaarcongres: tarieven 2023

NIP-webinar: Artificial Intelligence (AI) voor de forensische zorg en reclassering

Nationale beeldbank

Jaarcongres 2023: programma

Jaarcongres 2023: keynotes & workshops

NIP Jaarcongres

Hervorm de jeugdhulp nú!

Nieuws

Aanmeldformulier NIP Jaarcongres 2023 – Bruto Nationaal (On)geluk: op zoek naar de balans

Besproken (Kamer BIG opleidelingen)

Nationale beeldbank

´Handreiking instemmingsverklaring gesloten jeugdhulp voor de gekwalificeerde gedragswetenschapper’ herzien

Nationale beeldbank

Expertgroep Klimaat en Gedragsverandering

Uitnodiging najaarsdialoogsessie: kennisverdieping via specialisme of differentiatie

Nationale beeldbank

NIP roept wethouder op tot herzien aanbestedingstraject jeugdhulp

Nationale beeldbank

Voordeel voor leden: kortingscodes

Kantoor, Den Haag, ministerie, overheid, stad, flat, Nederland, Regeringsgebouwen. ministeries van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De week van de stedelijk bestuurcoördinator

De week van de secretaris

‘Uitstel van verbeterplannen jeugdzorg is funest’

geit, meisje, kind, voeren, kinderboerderij, dier, bruinwit gevlekte geit gras meisje Kinderboerderij Wolfslaar Brabant Breda

NIP webinar – Huiselijk geweld en ADHD

Aanmeldformulier webinar – Huiselijk geweld en ADHD

NIP webinar – Je bent jong en je chillt wat: co-creatie in de (forensische) jeugdzorg

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier – Webinar – Je bent jong en je chilt wat: co-creatie in de (forensische) jeugdzorg

Vacature Student in Sectie Neuropsychologie (NL)

Vacature Student in Sectie Jeugd

NIP webinar – Trauma, een relationele opgave

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier NIP webinar – Trauma, een relationele opgave

Projecten rondom klimaat- en gedragspsychologie

winter, ijs, schaatsen, sport, vrij tijd, landschap, kanaal

Aanmeldformulier Workshop ‘Het systeem betrekken in de behandeling’ 26 juni 2023

Workshop ‘Het systeem betrekken in de behandeling’

Nationale beeldbank

NIP lanceert nieuwe toolbox Artificial Intelligence (AI) en personeelsselectie

Student in Sectie GGZ (NL)

NIP Webinar – Artificial Intelligence (AI) voor de forensische zorg en reclassering: toepassing en toekomst

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier – webinar Artificial Intelligence (AI) voor de forensische zorg en reclassering

Korting FGzPt

P123456 Testformulier voor Gerjan – pagina

NIP-webinar + ALV Sectie Startende psychologen: Het CFI en de therapeut-patiëntrelatie in een transculturele setting

Nationale beeldbank

K&J-psychologen NIP krijgen vrijstelling voor gz-opleiding

geit, meisje, kind, voeren, kinderboerderij, dier, bruinwit gevlekte geit gras meisje Kinderboerderij Wolfslaar Brabant Breda

Wat is EVC?

EVC voor K&J psychologen NIP – scenario 1

Nieuw Generiek kompas Samen werken aan kwaliteit van bestaan

Nationale beeldbank

Reactie WAMS-wet: toestemming cliënt voorwaarde

kantoor, Utrecht, WTC, zomer, skaters, jeugd, station, stad Nederland – Utrecht. World Trade Center, Stadskantoor, station Utrecht Centraal.

NIP stuurt brief naar minister Helder en minister Kuipers over ramingen gz-psycholoog

NIP jaarcongres 2023

Save the date: NIP jaarcongres op 9 juni 2023

NIP-webinar: Chemisch Geluk

Nationale beeldbank

Nationaal Congres Commissie (NL/EN)

In Memoriam: Lite Linssen

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel over werving en selectie

Webinar Klinisch-Forensische Psychologie: een nieuw specialisme binnen de Nederlandse beroepenstructuur psychologische zorg?

fiets, uitje, vrije tijd, sportief, beweging, vrouwen, kasteel, laan, gezond, lichaam, bomen, buiten, onderweg

Aanmeldformulier Klinisch-Forensische Psychologie: Een nieuw specialisme binnen de Nederlandse beroepenstructuur psychologische zorg?

Ontwikkeling richtlijn Toekomstgericht werken van start

Nationale beeldbank

Tarief informatieverstrekking aangepast

Webinar: Is de integratie van perceptie bij psychopaten verstoord?

NIP-webinar: De rol van de psycholoog bij doodsverlangens

Kenniskring Psychosociale Arbeidsbelasting

Interactieve meeting – Beroepsethiek in de Ouderenzorg

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier Webinar Beroepsethiek in de Ouderenzorg

Beroepenstructuur – in gesprek met Rudolf Ponds

Waarom werken we eigenlijk aan een nieuwe beroepenstructuur? (filmpje)

NIP-webinar: Wegwijzer wet- en regelgeving voor psychologen in de gezondheidszorg

Update subsidieregeling voor (ont)regelprojecten

Webinar: Klinisch (neuro)psychologen in de medische staf

Nationale beeldbank

Webinar: Functiebeschrijving en -waardering klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog

Aanmeldformulier A&O Diversiteit en Inclusie Moedig in je ongemak 25 mei 2023

Symposium: Diversiteit en Inclusie – Wees moedig in je ongemak

Nationale beeldbank

Eindelijk overzicht in wet- en regelgeving voor psychologen in de gezondheidszorg 

Wegwijzer wet- en regelgeving voor psychologen in de gezondheidszorg

Podcast over Beroepenstructuur en de gevolgen voor K&J-psychologen

Landelijk Bestuur (NL)

NIP-webinar: Behandeling en onderzoek bij minderjarigen

Nationale beeldbank

Student in Sectie Sociale en Economische Psychologie (NL)

Student in Werkgroep het Jonge Kind (NL)

Student in Sectie ZMVB (NL)

Student in Sectie Lichaamsgerichte Psychologie (NL)

NIP-webinar: informatie delen met derden: wie, wat en hoe?

Gratis e-learning en training ontregelaar van VWS

Nationale beeldbank

Studieavond – Diversiteit in ouderschap

Aanmeldformulier studieavond – Diversiteit in ouderschap

Update arbeidsvoorwaarden en cao voor zorgprofessionals

Nationale beeldbank

Handreikingen omgaan met probleemgedrag bij een verstandelijke beperking

Belastingdienst akkoord met nieuwe zzp-modelovereenkomsten

Nationale beeldbank

NIP denkt mee over oplossingen in de ggz

Meld je aan als aanspreekpunt in je ziekenhuis voor FBZ (t.b.v. cao-acties)

NIP-webinar: Ontwikkelingspsychologie: ‘Wat is (nog) normaal?’

SKILZ-congres ‘Samen sterk voor kwaliteit in de langdurige zorg’

heide, sportief, ouderen, bejaard, gsportlerares ,oudere vrouw, souplesse-oefeningen, heide, natuurgebeid, Goirle, Noord-Brabant, bewolkte dag, zomer.m, beweging, lichaam, gezond,

Kascommissie (NL)

Student in Sectie Verslaving (NL)

Student in Sectie Revalidatie (NL)

Voorbeeld functiebeschrijving psycholoog specialist (FG 75)

Voorwaarden lidmaatschap

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier Masterclass Neuropsychologische Diagnostiek 12 mei 2023

Masterclass Neuropsychologische Diagnostiek – Kind & Jeugd

Nationale beeldbank

Artikel ‘Tijd om te specialiseren in Ouderenpsychologie’ in tijdschrift De Psycholoog

Kennisworkshop: Psychologische veiligheid in arbeidsorganisaties

Nationale beeldbank

Jaarrapportage en werkplannen kamers en secties

Nationale beeldbank

Webinar: Vaders in beeld

gewongenzorg gehandicapten

Alternatief LOGO-verklaring zorgprestatiemodel bekend

Nationale beeldbank

Update ministerie SZW aanpak psychosociale arbeidsbelasting met bijdrage NIP  

Nationale beeldbank

Vernieuwde Richtlijn Uithuisplaatsing en webinar

Nationale beeldbank

VWS op bezoek bij het NIP

Terugkijken webinar Wet zorg en dwang in het onderwijs

Webinar: Wet zorg en dwang in het onderwijs

Nationale beeldbank

Test pagina

NVZ trekt de stekker uit overleg Cao Ziekenhuizen

Beleidsstukken Sectie Psychologie Studenten

Aanmeldformulier Jaarbijeenkomst (ALV) Sectie Ouderenpsychologen

Jaarbijeenkomst (ALV) Sectie Ouderenpsychologen

Webinar – De rol van de psycholoog bij doodsverlangens

Aanmeldformulier De rol van de psycholoog bij doodsverlangens

Nationaal Psychologie Congres

Webinar + ALV Sectie Startende psychologen: Het Cultural Formulation Interview en de therapeut-patiënt relatie in een transculturele setting

Aanmeldformulier Webinar + ALV Sectie Startende psychologen

Aanmeldformulier Webinar + ALV sectie GGZ

Jaarbijeenkomst (ALV) Sectie Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (ZMVB)

Aanmeldformulier Jaarbijeenkomst (ALV) sectie ZMVB

Lunchbijeenkomst (ALV) sectie PAZ – Eet je broodje met de sectie

Aanmeldformulier Lunchbijeenkomst (ALV) sectie PAZ

Jaarbijeenkomst Sectie Revalidatie: ‘Preventie van overgewicht bij mensen met een ziekte of lichamelijke aandoening’

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier – Jaarbijeenkomst Sectie Revalidatie

Aanmeldformulier Jaarbijeenkomst (ALV) sectie Jeugd

Netwerkbijeenkomst Ontwikkelingspsychologie en ALV sectie Jeugd

Jaarbijeenkomst (ALV) sectie A&O

NIP-webinar: Diagnostiek bij middelengebruik

NIP-webinar: Slaap

NIP-webinar: Kwaliteit en diversiteit – de Generieke Module Diversiteit

Kantoor, Den Haag, ministerie, overheid, stad, flat, Nederland, Regeringsgebouwen. ministeries van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

NIP-webinar: Diagnostiek bij mensen met een cognitieve beperking

NIP-webinar: Emotie centraal in Emotion-Focused Therapy

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Persoonlijkheidsproblematiek en trauma

Nationale beeldbank

Webinar: Beroepenstructuur (update januari 2023)

Maak kennis met sectiebestuur GGZ tijdens jaarbijeenkomst/ALV

Richtlijn Uithuisplaatsing vernieuwd

Nationale beeldbank

Haast geboden met Hervormingsagenda Jeugd, stelt Vera Naber namens SBJ op radio en tv

Webinar: Seksualiteit en intimiteit in het verpleeghuis

Webinar Chemisch Geluk

Aanmeldformulier Symposium Complexe Scheidingen

Training gedragswetenschappers vluchtelingenkinderen

Nationaal Psychologie Congres SPS-NIP

Nationaal Psychologie Congres SPS-NIP

Zij-instroom postmaster Arbeid & Gezondheidspsycholoog NIP van start

Werving pilot Eerder Verworven Competenties gestart

Nationale beeldbank

Advies capaciteitsorgaan: verdubbel aantal opleidingsplekken voor gz-psycholoog

Nationale beeldbank

Kabinet erkent belangrijk rol gedrag van mensen om klimaatdoelen te halen

Schoolpsychologencongres – De basis op orde

Veelgestelde vragen – FAQ beroepsethiek

Video’s psychotherapie en diagnostiek

Nieuwe vereniging, nieuw jasje

Advies Van Stappenplan naar maatwerk in dialoog definitief

NIP aangesloten bij beweging programma Wonen, zorg en ondersteuning voor ouderen (WOZO)

Nationale beeldbank

Toewijzen opleidingsplaatsen

Erkende supervisoren LWP NIP

BAPD NIP webinar: Alternatieve modellen voor de DSM

Wat gebeurt er eigenlijk rond de fusie?

Nieuw: Vraag van de Week op psynip.nl

Klachtenregeling voor aanbieders onder de Jeugdwet

Klachtenregeling voor aanbieders onder de Wkkgz

NIP roept op tot verantwoord testgebruik bij aanpak arbeidsmarktdiscriminatie  

Eindrapportage ‘Beeldvorming bij probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’

Nationale beeldbank

Tuchtrecht (voor cliënten)

Webinar: De wet zorg en dwang in het onderwijs? (betreft snijvlak tussen zorg en onderwijs)

Nationale beeldbank

Samenwerkingen

Website samenwerkingen pagina SPS-NIP website plaatje

Privacy en ZPM – AP geeft positief oordeel over uitvraag ggz

Opleiding tot klinisch neuropsycholoog

Opleiding tot klinisch psycholoog

Update Integraal Zorgakkoord

Nationale beeldbank

Opleiding tot gz-psycholoog

Erelidmaatschap Karel Soudijn

BIG-opleidingen

GZ-psycholoog? Heb jij je herregistratie al in orde gemaakt?

Nationale beeldbank

Vrijgevestigde praktijk

Symposium: EMDR-behandeling bij lichamelijke en cognitieve klachten

Aanmeldformulier Symposium EMDR-behandeling bij lichamelijke en cognitieve klachten

GZ-psycholoog, heb jij je herregistratie al in orde gemaakt?

Help jij mee het NIP Jaarcongres 2023 vorm te geven?

Meeting – Kinderarmoede in het onderwijs

meisje, kwetsbaar, kind, alleen, maatje, jeugd, jeugdzorg, jeugdhulp aandacht, troost, kindermishandeling,

Aanmeldformulier webinar Kinderarmoede in het onderwijs

NIP-webinar: Uit balans – psychische klachten bij ouders na de geboorte en het effect op de ouder-kindrelatie

Nationale beeldbank

Vraag van de week

Webinar: Schematherapie in het verpleeghuis

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Wet zorg en dwang – wat verwacht de inspectie van ons als professionals?

NIP Klachtenregeling

Downloads Artificial Intelligence – toolbox voor psychologen

Nationale beeldbank

Webinar – Seksualiteit en intimiteit in het verpleeghuis

Aanmeldformulier Webinar – Seksualiteit en intimiteit in het verpleeghuis

Zorgelijk: het aantal volwassenen met psychische aandoeningen stijgt enorm

Nog geen helderheid aanleveren gegevens zorgvraagtypering ggz/fz

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier Beroepenstructuur psychologische zorg

Webinar – Beroepenstructuur psychologische zorg

Drie richtlijnen palliatieve zorg gepubliceerd

winter, ijs, schaatsen, sport, vrij tijd, landschap, kanaal

Bestuur Kamer BIG-opleidelingen

Kamer BIG-opleidelingen

Bestuur kamer gz-psychologen

Kamer gz-psychologen

Bestuur kamer Specialisten

Kamer Specialisten

Aanmeldformulier Studie avond “Bewegen is het nieuwe vasthouden”

Zet je expertise in voor vluchtelingenkinderen

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier NIP/LBP Evidence based psychodiagnostiek congres

Over de Wet BIG

NIP/LBP Evidence based psychodiagnostiek congres | Keynotes en workshops

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Betekenisvolle herinneringen bespreken in de behandelkamer?

Nationale beeldbank

NIP-seminar en webinar drieluik: Probleemgedrag bij dementie, van lijden naar leiderschap 

Nationale beeldbank

Downloads Burn-out toolbox

Tweejaars-werkonderbrekingeis beroepen wet BIG afgeschaft

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Ouderen en verslavende middelen; een risicovolle combinatie?

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier A&O-plaza Organisatieverandering = gedragsverandering 19 januari 2023

A&O plaza – Principes operante gedragstraining in een organisatie

Nationale beeldbank

VWS positief over nieuwe beroepenstructuur

NIP-webinar: Hoogbegaafdheid binnen de ggz

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Veerkracht

Ledenvragen

Aanmeldformulier Schematherapie in het verpleeghuis

In memoriam Aliena Leidekker

Scriptieprijs Psychotrauma

Nationale beeldbank

Landelijk kwaliteitsstatuut GGZ

Nationale beeldbank

Cao’s & sociaal plan (FBZ)

Nationale beeldbank

Erkende supervisoren Arbeid- en Gezondheidspsycholoog NIP

Erkende supervisoren Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP

Stagebank recruiter (NL/ENG)

NIP-webinar: Verbinding maken met zorgteams

Actief voor de vereniging

Overzicht supervisorenscholingen Jeugd

Nationale beeldbank

Symposium Psychotrauma – dilemma’s en discussies

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier Symposium Psychotrauma – Evidence based psychotrauma behandelingen – dilemma’s en discussies

OVAL event: Mentaal en fysiek sterk!

Aanmeldformulier BAPD NIP webinar: alternatieve modellen voor de DSM

BAPD NIP webinar: alternatieve modellen voor de DSM

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Innovatie in de GGZ met Floortje Scheepers

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier Symposium – Forensische verslavingszorg van de toekomst

Webinar – Verlies door zelfdoding: Postventie en zelfzorg voor schoolpersoneel

Aanmeldformulier Webinar ‘Verlies door zelfdoding’

Webinars Complexe Scheidingen (3 delen)

Kennisworkshop: Psychologische veiligheid

WAG Dag 2022 – Trauma

meisje, kwetsbaar, kind, alleen, maatje, jeugd, jeugdzorg, jeugdhulp aandacht, troost, kindermishandeling,

Aanmeldformulier WAG Dag 2022

De week van de voorzitter

De week van de financieel coördinator

Aanmeldformulier Testing the tests; de weerbarstigheid van de praktijk (1)

De week van Netwerkcoördinator

Sectiedag LWP – Het lichaam als leidraad

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier Sectiedag LWP 2022

NIP-webinar: Studenten – Gebruik van richtlijnen in je werk als jeugdprofessional

Nationale beeldbank

Kies een Registerpsycholoog NIP A&O/A&G

Advertentie plaatsen

Welkom bij het nieuwe NIP!

Individuele behandeling mag gecombineerd worden met zorg in groep

Nationale beeldbank

Ethiek bij grootschalige gedragsbeïnvloeding

Nationale beeldbank

Student in Sectie Revalidatie

Sessie Forensische Psychologie tijdens Najaarscongres VGCT

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Hoe herken je Gilles de la Tourette in de behandelkamer?

Nationale beeldbank

Vluchtelingenkinderen

Nationale beeldbank

Crisis, Disaster, Emergency and Trauma Psychology: Global Emergencies, Local Preparedness

Nationale beeldbank

Prinsjesdag: voor een goede uitwerking van het IZA is het veld nodig

Webinar – Ouderen en verslavende middelen; een risicovolle combinatie?

Webinar – Invloed uitoefenen op de arbeidsvoorwaarden

Nationale beeldbank

Burn-out toolbox

Aanmeldformulier Webinar Verbinding maken met zorgteams

NIP-webinar: Ruimte voor zingeving in de ggz

Webinar – Verbinding maken met zorgteams

Nationale beeldbank

Webinar – Betekenisvolle herinneringen bespreken in de behandelkamer?

Nationale beeldbank

Bestuurslid sectie Ouderenpsychologie

Nationale beeldbank

Beroepenstructuur – in gesprek met Hans de Veen

Sustainable Development Goals (SDG’s)

Logo duurzame onwikkelingsdoelen

Registration form “Testing the tests”

NIP kritisch over Integraal Zorgakkoord

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Discriminatie en inclusie: wat kun jij er zelf mee? Adviezen vanuit de psychologie

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Vermoeidheid in de revalidatie: transdiagnostisch of diagnose specifiek?

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Het klimaat verandert: hoe zit het met ons gedrag?

NIP-webinar: Wegwijzer zorgvuldig handelen bij toestemming voor jeugdhulp

Studenten – Gebruik van richtlijnen in je werk als jeugdprofessional

Nationale beeldbank

Geweld hoort nergens thuis

Dyslexie

Nationale beeldbank

Suïcidepreventie

winter, ijs, schaatsen, sport, vrij tijd, landschap, kanaal

Lid centrale commissie registraties

Nationale beeldbank

NIP Visiteur

Nationale beeldbank

Aanvragen inloggegevens PE-online voor niet-NIP-leden

NIP-webinar – Innovatie in de GGZ met Floortje Scheepers

Artificial Intelligence (AI) toolbox

Aanmeldformulier NIP-Supervisorencursus Jeugd 2022 module 2

Boeken van collega-psychologen (NIP lid)

NIP-webinar: Richtlijn Scheiding

Nationale beeldbank

Veerkrachtige schoolteams = veerkrachtige leerlingen

Nationale beeldbank

Mentale gezondheid op school

Nationale beeldbank

VOG aanvragen (t.b.v. registraties)

Aanmeldformulier Webinar – Ouderen en verslavende middelen; een risicovolle combinatie?

NIP-webinar: Diagnostiek van het geweten (Forensische Psychologie)

Nationale beeldbank

Contactformulier Informatiecentrum

Betrokken partijen

kantoor, Utrecht, WTC, zomer, skaters, jeugd, station, stad Nederland – Utrecht. World Trade Center, Stadskantoor, station Utrecht Centraal.

Salaris & opleiding in eigen- of werktijd?

Nationale beeldbank

De kosten van je opleiding

GZ-opleidingsplaatsen

Nationale beeldbank

Privacy en het ZPM (aug 2022)

Aanmeldformulier Landelijke Dag Studentenpsychologen: Weerbaar studeren, duurzaam helpen

Landelijke Dag Studentenpsychologen: Weerbaar studeren, duurzaam helpen

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier A&O plaza – Performance en Personeel in Organisaties

NIP beeldmerken

Kantoor, Den Haag, ministerie, overheid, stad, flat, Nederland, Regeringsgebouwen. ministeries van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Aanmeldformulier Werkgroep Schoolpsychologen: Goed starten met werken aan welbevinden na corona

Aanmeldformulier Uit balans – psychische klachten bij ouders na de geboorte en het effect op de ouder-kindrelatie

Aanmeldformulier A&O Plaza – De (toegevoegde) waarde van psychologie voor de boardroom

Werkgroep Het Jonge Kind

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Sectie GGZ – werkgroepen

Aanmeldformulier A&O Plaza – Diversiteit & Inclusie – Witte onschuld of verantwoordelijkheid nemen?

NIP-webinar: De betrokkenen van de psycholoog

Uitspraken 2017 – College van Toezicht

Aanmeldformulier NIP Visitatie Basis Gehandicaptenzorg

strand, water, vuurtoren, stel, vakantie, stadje, vrij

Aanmeldformulier NIP Visitatie Basis ggz

strand, water, vuurtoren, stel, vakantie, stadje, vrij

Uitspraken 2018 – College van Toezicht

Uitspraken 2019 – College van Toezicht

Uitspraken 2020 – College van Toezicht

Uitspraken 2021 – College van Toezicht

Samenwerking

Symposium – Forensische verslavingszorg van de toekomst

Nationale beeldbank

A&O Plaza – De (toegevoegde) waarde van psychologie voor de boardroom

Nationale beeldbank

MFN Mediationcongres 2022 – grenzen aan vrijheid?

Nationale beeldbank

Uit balans – psychische klachten bij ouders na de geboorte en het effect op de ouder-kindrelatie

Nationale beeldbank

9e Congres – ‘International Association for Women’s Mental Health’

Testing the tests; de weerbarstigheid van de praktijk

Webinar – Hoe ga je vanuit de OR om met signalen van burn-out, grensoverschrijdend gedrag en discriminatie?

Workshop Jeugd – Aan de slag met de richtlijnen

Nationale beeldbank

Norm voor vakbekwaamheid

Bedankt

Uitspraken 2022 – College van Toezicht

Wegwijzer beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden

Handreiking omgaan met ECD in de zorg

Herregistratie BIG geregistreerde psychologen

Klinisch neuropsycholoog

Klinisch psycholoog

Gezondheidszorgpsycholoog

Accreditatie

Netwerk Landelijk Beraad Psychodiagnostiek

Ethiek

Vind een psycholoog

Veelgestelde vragen – FAQ

iframe

NIP Expertgroep Klimaat- en Gedragsverandering

Nationale beeldbank

NIP-webinar: SEPxTalks

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Social media verslaving

Nationale beeldbank

Boekenclub

Klacht indienen

Klachtenreglement NIP

Tools en documenten sectie ouderen

Netwerk Mensenrechten en Psychologie

LWP – Registratie

Regiogroepen Ouderenpsychologie

Tools PAZ

Pers

NIP-webinar: Belemmerende factoren in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen

Vergoede zorg uit de basisverzekering (ggz Zvw)

Juridische dienstverlening

A&O impactdag – Sociale veiligheid en professionele advisering

Nationale beeldbank

Wat doen wij voor jou?

Werkgroep Schoolpsychologen – Goed starten met werken aan welbevinden na corona

Nationale beeldbank

NIP-Webinar – Hoe herken je Gilles de la Tourette in de behandelkamer?

Nationale beeldbank

Professionele standaard voor psychologen

Werken met kwaliteitsstandaarden

Vraag aan beroepscoach

Beroepscoaches – kinder- en jeugdpsychologie

Beroepscoaches – klinische psychologie

Beroepscoaches – arbeids- en organisatiepsychologie

Beroepscoaches – algemeen

Beroepscoaches

Aanmelden Visitatie Certificaat NIP

BAPD NIP – individueel traject

Aanvraag PSYCHOLOOG NIP® – op basis van BIG-registratie

Aanvraag PSYCHOLOOG NIP®

Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP – handreiking supervisor

Uitspraken van de maand

Nationale beeldbank

Jaarverslagen van College van Toezicht

Uitspraken van College van Toezicht

Maatregelen tuchtrecht

Visitatie voor gedragswetenschappers in de gehandicaptenzorg

Instrumenten

Kwaliteitsbeleid NIP en tests (COTAN)

Kwaliteitsvisitatie voor (vrijgevestigde) psychologen in de ggz

Eigen praktijk in de GGZ 

Cultural Formulation of Diagnosis (CFI)

Tools commissie Culturele diversiteit en psychologie

Visitatie en reflectie

Nieuwsbrief A&O

Leden van de Commissie Culturele diversiteit en psychologie

PSYCHOLOOG NIP®

Centrale commissie Culturele diversiteit en psychologie

Contractvrije psychologen

Zorgverzekeringswet, zorgverzekeraars, contracten

Contracten met zorgverzekeraars

De huisartszorg en praktijkondersteuner (HA+POH)

Commissie Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD)

Centrale Commissie Registraties

Centrale commissie Beroepsethische Zaken

Ledenvoordelen

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Motiverende gespreksvoering bij justitiabelen

Nationale beeldbank

Omzetplafond

Curatieve GGZ (zorgverzekeringswet)

Langdurige zorg

Meerjarenplan en jaarplan 2024

Algemeen Bestuur

Agenda’s en vergaderstukken

Ledenraadsleden

Lidmaatschap opzeggen

Tarieven lidmaatschap

Vergoeding NIP-contributie

Webinar: Update Beroepenstructuur voor de zorg

Webinar: Nieuwe academische beroepenstructuur in de psychologische zorg

Beroepenstructuur

Wetenschap – onderzoek

Nationale beeldbank

Werkervaringsplaatsen

Nationale beeldbank

Statushouders aan het werk

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Statushouders aan het werk

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Wegwijzer over het dossier in de jeugdhulp

Nationale beeldbank

Beleidsstukken ZMVB

NIP-Registraties – documenten

Nieuwsbrief sectie Verslavingspsychologie

Beleidsstukken Startende psychologen

Ledenraad

Wat doen wij voor jou?

Beleidsstukken Revalidatie

NIP webinars

Jeugd

Vraag & aanbod plaatsen

Producten & Diensten

Praktijk & Benodigdheden

Opleidingen, Cursussen & Trainingen

Congressen, Symposia & Events

Vraag & Aanbod

Afkortingen sectie PAZ

Richtlijnen sectie PAZ

Commissies sectie PAZ

Beleidsstukken PAZ

Sectiebestuur PAZ

Beleidsstukken Ouderenpsychologie

Wat doen wij voor jou?

Gedragsregels Mediation

Beleidsstukken Mediation

Beleidsstukken Sectie Lichaamsgerichte Psychologie

Beleidsstukken Jeugd

Werkplan sectie GGZ

Beleidsstukken forensische psychologie

Beleidsstukken A&O

NIP-webinar: Onderhandelen over je arbeidsvoorwaarden

Nationale beeldbank

ZMVB – promoties en publicaties

Nieuwsbrief sectie ZMVB

Sectiebestuur ZMVB

Sectie ZMVB

Toolkit problematisch middelengebruik

Toolkit stoppen met roken

Gameverslaving

Sectiebestuur Verslavingspsychologie

Sectie Verslavingspsychologie

Werkgroepleden Studentenpsychologen

Interviews

Mogelijkheden starter

Doorontwikkelen

Mogelijkheden masterpsycholoog in ggz

Sectiebestuur Startende psychologen

Nieuwsbrief sectie Startende psychologen

Sectie Startende psychologen

Werkgroepen Revalidatie

Sectiebestuur Revalidatie

Nieuwsbrief sectie Revalidatie

Sectie Revalidatie

Nieuwsbrief sectie PAZ

Sectie PAZ

Tuchtcolleges

NIP als vereniging

Nieuwsbrief sectie Ouderenpsychologie

Sectiebestuur Ouderenpsychologie

Sectie Ouderenpsychologie

Accreditatie FESN en INS (neuro)

Werkgroepen

Expertise-onderzoek en richtlijnen

Nieuwsbrief sectie Neuropsychologie

Sectiebestuur Neuropsychologie

Sectie Neuropsychologie

Nieuwsbrief sectie Mediation

Sectie Mediation

Bezwaar en beroep (her)registratiebesluit

Nieuwsbrief Sectie Lichaamsgerichte Psychologie

Sectiebestuur Lichaamsgerichte Psychologie

Uitstel (her)registratie aanvragen

Sectie Lichaamsgerichte Psychologie

Nieuwsbrief sectie GGZ

Nieuwsbrief sectie Jeugd

Sectiebestuur GGZ

Sectie GGZ

FP – Missie en beleidsdoelen

Sectiebestuur Forensische psychologie

Sectie Forensische Psychologie

SEP – Visie en missie

Nieuwsbrief sectie SEP

Sectiebestuur SEP

Sectie Sociale & Economische Psychologie

Verplichte zorg (Wzd en Wvggz)

Crisis Interventie Netwerk Schoolpsychologen (NIP-CINS)

Werkgroep Aangaande Gehoor en communicatieve beperkingen – WAG

Werkgroep Schoolpsychologen

Sectiebestuur Jeugd

Sectie Jeugd

Tools A&O

Werkgroepen Jeugd

Webinar: zindelijkheid, als het niet vanzelf gaat…

Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP – kosten

Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP – herregistratie en herintreden

Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP

Eerstelijnspsycholoog NIP – kosten

Eerstelijnspsycholoog NIP – herregistratie en herintreden

Eerstelijnspsycholoog NIP

Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP – kosten

Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP – supervisor

Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP – herregistratie / herintreden

Nieuwsbrief Forensische psychologie

Werkgroepen A&O

Sectiebestuur A&O

Arbeid- en Gezondheidspsycholoog NIP – supervisor

Arbeid- en Gezondheidspsycholoog NIP – kosten

Arbeid- en Gezondheidspsycholoog NIP – herregistratie / herintreden

Arbeid- en Gezondheidspsycholoog NIP

Registerpsycholoog NIP

Schoolmeisjes ongelukkiger

Sectie Arbeid & Organisatie

Volunteering

Internship Database

Professional advisors

EFPSA

Newsletter

About SPS-NIP

Tijdschrift De Psycholoog

Join SPS-NIP

Mastergids

Toekomstwijzers

Vrijwilligerswerk

Stagebank

Contact SPS-NIP

EFPSA

Belangenbehartiging

Organen

Word lid SPS-NIP

Vital Minds Movement

Over SPS-NIP

Nationale beeldbank

Agenda

Internationals

Over ons – SPS NIP

Actueel

NIP-registraties: overzicht registers

Kinder- en Jeugdpsycholoog – orthopedagoog-generalist BIG

Kinder- en Jeugdpsycholoog – postmaster

Overige registraties

Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP – kosten

Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP – supervisor

Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP – herregistratie en herintreden

EuroPsy – herregistratie aanvragen

EuroPsy – kosten

Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP

NIP denkt mee bij wetsvoorstel ‘Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie’

Schoolmeisjes ongelukkiger

Hulpmiddelen en tips voor beleid & werkwijze ‘gelijke kansen bij werving en selectie’

Nationale beeldbank

Diensten

Bestelformulier Algemene Standaard Testgebruik (AST)

Stages voor Psychologen

Aanmeldformulier COTAN

Algemene Standaard Testgebruik (AST-NIP 2017)

Psychologisch onderzoek

Veelgestelde vragen COTAN

COTAN Documentatie

Beoordelingsprocedure

COTAN-leden

Missie en visie

Studenten

Algemene voorwaarden

Privacy Policy

Geaccrediteerde opleidingen

Stages

Banen

Werken bij het NIP

Het NIP

Tijdschrift: De Psycholoog

Kwaliteitregister Jeugd

BAPD

EuroPsy

PE-online

Registraties en merknamen

Nationale beeldbank

De voordelen

Adverteerder

Vraag & aanbod

Vacatures voor Psychologen

NIP: algoritmes toetsen op ethische waarden 4

NIP: algoritmes toetsen op ethische waarden 3

NIP: algoritmes toetsen op ethische waarden 2

NIP: algoritmes toetsen op ethische waarden

Thema’s

Nationale beeldbank

Agenda

Agenda

Word lid

Nationale beeldbank

Word lid

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Over ons

Nieuwskamer

Nieuwskamer

Contact

Nationale beeldbank

Lidmaatschap

Veelgestelde vragen cliënten

Klachten (van cliënten)

Nationale beeldbank

Cliënteninformatie

Tuchtrecht

Kwaliteitsstandaarden

Kwaliteit van de beroepsuitoefening

gewongenzorg gehandicapten

Beroepscode

COTAN

Secties

Beroepsethiek en -kwaliteit

Nationale beeldbank

Het beroep

Webinar – Forensische leerlijn van het EFP

Home

Home

NIP-webinar: Motiverende gespreksvoering

SEP najaarscongres over winning

Nationale beeldbank

Webinar: ‘Wat is een effectieve gedragsinterventie?’

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Psychologie is overal