Werken als psycholoog

Psychologie bestudeert gedrag, gedachten en emoties van de mens. Een psycholoog onderzoekt en verklaart met verschillende methoden, technieken en benaderingswijzen het menselijk functioneren. Het NIP helpt en adviseert u in het vinden van de juiste middelen op alle gebieden waar psychologen actief zijn: in het onderwijs, de gezondheidszorg, de overheid, media én in het bedrijfsleven. Naast de gevestigde psychologen heeft het NIP ook aandacht voor starters en studenten.