Uitspraken van de maand

De uitspraken van de maand  zijn gerubriceerd op onderwerp. Bijvoorbeeld alle uitspraken van de maand over toestemming voor de behandeling van minderjarigen staan bij elkaar. Deze uitspraken op onderwerp zijn bij uitstek te gebruiken in het kader van intervisie. Gebruik ze als kapstok om eigen casuïstiek te bespreken of om uw kennis van beroepsethiek op een bepaald gebied te vergroten.