Tuchtcolleges

Het NIP kent twee verenigingstuchtrechtelijke instanties: het College van Toezicht en het College van Beroep. Beide colleges nemen een onafhankelijke positie in binnen het NIP. Bij het College van Toezicht kan worden geklaagd over leden en buitengewone leden van het NIP, alsmede over diegenen die zijn ingeschreven in een van de NIP-registers, maar geen lid zijn van het NIP. Tegen een uitspraak van het College van Toezicht kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep.

College van Toezicht (CvT) en College van Beroep (CvB)

De Colleges bestaan uit een voorzitter, een aantal plaatsvervangend voorzitters en secretarissen, allen jurist, én uit een aantal NIP-psychologen. De Colleges kunnen uit hun midden een of meerdere kamers samenstellen voor het behandelen van een klacht. Een kamer bestaat uit een voorzitter, een secretaris en uit tenminste 2 maar meestal 3 leden-psycholoog. De voorzitters zijn afkomstig uit de rechterlijke macht of de advocatuur, de secretarissen zijn gespecialiseerde juristen.

Samenstelling CvT

  • Voorzitter: mr. J.P. Fokker;
  • Plaatsvervangend voorzitters: mw. mr. C.M. Berkhout, mw. mr. D.J. Markx;
  • Secretarissen: mw. mr. E.A.M. Driessen, mw. mr. T.A. Leenhouts-Strijker, mw. mr. W. Tideman;
  • Leden NIP-psycholoog: mr.drs. M.J. Ariëns, mw drs. R. Beer, mw. drs. I.A.M. Boonekamp, mw. prof. dr. P.T. Cohen-Kettenis, dr. ing. J.A. Damen, dr. H.F.A. Diesfeldt, drs. A.C. van der Horst, mmc, dr. J.P.C. Jaspers, mw dr. G.F.E.C. van Linden van den Heuvell, mw. dr. T.M. Mooren, drs. J.R. Mulder, dr. T.A.W. van der Schoot, prof. dr. M.J.M. van Son.

Zie ook de hoofd- en nevenfuncties van de CvT-leden (pdf)

Samenstelling CvB

  • Voorzitter: mr. H.F.M. Hofhuis;
  • Plaatsvervangend voorzitter: prof. mr. J.H. Hubben;
  • Secretaris: mw. mr. S.S. van Gijn;
  • Leden NIP-psycholoog: mw dr. A.M.L. Collot d’Escury-Koenings, dr. Th.A.M. Deenen, mw. dr. A. van Dijke, mw. dr. S.M. van Es, prof.dr. F.A.M.M. Koenraadt, dr. K.A. Soudijn, drs. J. Verdam, mw. drs. M.E. de Weerdt.

Zie ook de hoofd- en nevenfuncties van de CvB-leden (pdf)

Zittingen CvT 
Het CvT heeft maandelijks zitting op woensdagmiddag te Utrecht:

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht (route en parkeren).

De zittingen zijn als regel niet openbaar, tenzij het college anders beslist.

Zittingsdata CvT in 2018
14 februari, 14 maart, 18 april, 16 mei, 27 juni, 19 september, 17 oktober, 14 november, 12 december

Zittingsdata CvT in 2019
16 januari, 13 februari, 13 maart, 17 april, 15 mei, 12 juni, 18 september, 16 oktober, 13 november, 11 december

Zittingen CvB
Het CvB heeft maximaal zes keer per jaar zitting op vrijdagmiddag te Utrecht:

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht (route en parkeren).

De zittingen zijn als regel niet openbaar, tenzij het college anders beslist.

Zittingsdata CvB 2018
19 januari, 16 maart, 18 mei, 21 september, 30 november

Bereikbaarheid CvT 
College van Toezicht/NIP
Postbus 2085
3500 GB Utrecht

Bereikbaarheid CvB
Secretariaat van het College van Beroep
T.a.v. mw. mr. S.S. van Gijn
Postbus 2085
3500 GB Utrecht
telefoon: 030-820 15 30

Klacht tegen CvT/CvB
Als u bezwaar heeft tegen de manier waarop het College van Toezicht of het College van Beroep of één van zijn leden zich jegens u heeft gedragen, kunt u een klacht indienen bij de voorzitter van het desbetreffende college. Een klacht over de voorzitter zelf wordt in handen gesteld van een plaatsvervangende voorzitter.