Klachtprocedure

Een klacht tegen een psycholoog die lid is van het NIP of ingeschreven staat in een van de NIP-registers gaat over het beroepsmatig handelen van de psycholoog.