Tuchtrecht en klachten

Met een eigen beroepscode toetst het NIP het beroepsmatig handelen van zijn  leden. Het toezicht op de naleving daarvan berust bij twee onafhankelijke Tuchtcolleges. Wanneer dient u wel of niet een klacht in? Welke uitspraken en maatregelen zijn er? Het NIP geeft inzicht.