Tuchtrecht en klachten

Met een eigen beroepscode toetst het NIP het beroepsmatig handelen van zijn  leden. Het toezicht op de naleving daarvan berust bij twee onafhankelijke Tuchtcolleges. Wanneer dient u wel of niet een klacht in? Welke uitspraken en maatregelen zijn er? Het NIP geeft inzicht.

In verband met de maatregelen rondom het Corona virus is het NIP kantoor vooralsnog tot en met 6 april 2020 gesloten. De tuchtcolleges zijn in deze periode uitsluitend per e-mail bereikbaar. Schriftelijke post wordt in deze periode niet gelezen. Voor contact met het College van Toezicht kunt u een mailbericht sturen aan collegevantoezicht@psynip.nl, voor contact met het College van Beroep kunt u een mailbericht sturen aan Sophie.vanGijn@psynip.nl.
Wij vertrouwen op uw begrip.