Tuchtrecht en klachten

Met een eigen beroepscode toetst het NIP het beroepsmatig handelen van haar leden. Het toezicht op de naleving daarvan berust bij twee onafhankelijke Tuchtcolleges. Wanneer dient u wel of niet een klacht in? Welke uitspraken en maatregelen zijn er? Het NIP geeft u inzicht.

  • U vindt onderaan deze pagina het Reglement voor het Toezicht
  • Zie ook het dossier Tuchtrecht (tijdschrift De Psycholoog)