Reflectie voor psychologen in de ouderenzorg

De reflectietool voor psychologen in de ouderenzorg is in 2019 door het NIP ontwikkeld op basis van het NIP-instrument voor visitatie, in nauwe samenwerking met professionals uit dit vakgebied. De tool wordt momenteel in een pilot uitgeprobeerd door psychologen in de ouderenzorg. De uitkomsten van deze pilot bepalen of de tool beschikbaar wordt gesteld. Dit zal in het voorjaar van 2020 duidelijk zijn.