Kwaliteitsvisitatie voor (vrijgevestigde) psychologen in de ggz

Het NIP biedt een kwaliteitsvisitatie-instrument voor de (vrijgevestigden) psychologen in de ggz.