Kwaliteitsvisitatie en reflectie

Verantwoorde zorg leveren. Een goede zorgprofessional zijn. Dat willen we allemaal en dat zijn we ook (wettelijk) verplicht. Het NIP ondersteunt psychologen daarbij en biedt daarom visitatie- en reflectie-instrumenten waarmee psychologen in de ggz en gedragswetenschappers in de gehandicaptenzorg kunnen reflecteren op het professioneel handelen. Daarnaast is het NIP bezig met het ontwikkelen van een visitatie instrument voor de Ouderenzorg.