Kwaliteitsvisitatie en reflectie

Verantwoorde zorg leveren. Een goede zorgprofessional zijn. Dat willen we allemaal en dat zijn we ook (wettelijk) verplicht. Het NIP ondersteunt psychologen daarbij en biedt daarom visitatie- en reflectie-instrumenten waarmee psychologen in de ggz en gedragswetenschappers in de gehandicaptenzorg kunnen reflecteren op het professioneel handelen. Voor de Ouderenzorg is in 2020 ook een pilot gestart; de ontwikkeling van deze tool gaat in 2021 nog verder.