Kwaliteitsvisitatie en reflectie

Verantwoorde zorg leveren. Een goede zorgprofessional zijn. Dat willen we allemaal en dat zijn we ook (wettelijk) verplicht. Het NIP ondersteunt psychologen daarbij en biedt daarom visitatie- en reflectie-instrumenten waarmee psychologen in de ggz, psychologen in de ouderenzorg en gedragswetenschappers in de gehandicaptenzorg kunnen reflecteren op het professioneel handelen.

  • Meer weten? Neem contact op met het NIP Informatiecentrum (030 820 1500 op werkdagen tussen 9.00-12.30) of mail naar visitatie@psynip.nl