2.2.2. Dossiervorming

2.2.2. Dossiervorming

Onmiddellijk nadat (of voordat) de cliënt is uitgenodigd wordt een dossier van de cliënt aangelegd. Dit dossier bevat de op de cliënt betrekking hebbende gegevens, die de psycholoog bewaart vanwege hun relevantie voor de kwaliteit en de continuïteit van de professionele relatie, dus ook alle gegevens die relevant zijn voor het psychodiagnostisch onderzoek (artikel 1.14 ‘Dossier’; artikel 20 ‘Volledigheid, noodzakelijkheid en actualiteit van het dossier’).