Algemene Standaard Testgebruik AST-NIP 2017

Psychologen moeten kwaliteit leveren. Daarom heeft het NIP de Beroepscode voor Psychologen opgesteld en ook de Algemene Standaard Testgebruik AST-NIP 2017. In de Beroepscode staan de richtlijnen en gedragsregels die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld. De basisprincipes: de psycholooog gedraagt zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig.

De AST-NIP 2017 is een uitwerking en verbijzondering van de Beroepscode en bevat richtlijnen en informatie om te komen tot een verantwoorde testkeuze en het juist gebruik van psychodiagnostische instrumenten in het kader van de psychodiagnostiek en/of psychologische interventies. De AST-NIP 2017 is een herziene versie van de AST-NIP 2010.