Beoordelingsprocedure

De COTAN beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten. Dit zijn bijvoorbeeld tests, vragenlijsten en observatieschalen. Met het COTAN Beoordelingssysteem worden tests beoordeeld aan de hand van de volgende zeven criteria: Theoretische achtergrond, Kwaliteit van het testmateriaal, Kwaliteit van de handleiding, Normen, Betrouwbaarheid, Begripsvaliditeit en Criteriumvaliditeit.