Beoordelingsprocedure

De COTAN beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten. Dit zijn bijvoorbeeld tests, vragenlijsten en observatieschalen. Met het COTAN Beoordelingssysteem worden tests beoordeeld aan de hand van zeven criteria.