COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) is een centrale commissie van het NIP. De ‘missie’ van de COTAN is het bevorderen van de kwaliteit van tests en testgebruik in Nederland. Enerzijds door het beoordelen van de kwaliteit van een breed scala aan tests, toetsen en vragenlijsten, anderzijds door het opstellen van standaarden over het gebruik van (psychologische) instrumenten, zoals de Algemene Standaard Testgebruik.