De Beroepscode

In de Beroepscode voor psychologen (opgesteld door het NIP) staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld.

 

Vier basisprincipes

Psychologen die lid zijn van het NIP en/of een NIP-registratie hebben, houden zich aan deze beroepscode. De basisprincipes zijn dat de psycholoog zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig gedraagt. De richtlijnen en gedragsregels in de Beroepscode zijn afgeleid van deze vier basisprincipes. 

Door toepassing van de Beroepscode is het voor de cliënt en de psycholoog duidelijk wat ze wel en niet kunnen verwachten. Rechten en plichten over de behandeling, onderzoek, het dossier en andere zaken staan uitgebreid vastgelegd, met als doel dat de cliënt beschermd is tegen mogelijk onzorgvuldig handelen van een psycholoog.

 

Beroepscode 2015

De beroepscode voor psychologen uit 2015 vervangt eerdere edities (2007) en is op 1 maart 2015 in werking getreden na vaststelling door de ledenraad van het NIP. Psychologen die lid zijn van het NIP of bij het NIP geregistreerd zijn hebben zich gebonden aan de beroepscode. Dit is in de huidige tijd geen eenvoudige opgave. De code biedt hen een leidraad voor het beroepsmatig handelen en is een belangrijk kwaliteitsinstrument van het NIP.

 

Lees de beroepscode

Of blader door de code via de kopjes aan de linkerkant van deze webpagina.

 

Beroepscode bestellen

De Beroepscode voor Psychologen 2015 is verspreid onder alle NIP-leden. SPSNIP-leden en andere geïnteresseerden kunnen de gedrukte uitgave bestellen. Als NIP-lid krijgt u korting: u betaalt slechts € 8,50 i.p.v. € 14,00.

Naar de NIP boekenclub

Bestel op BoomPsychologie.nl

 

Tuchtrecht en klachten

Met een eigen beroepscode toetst het NIP het beroepsmatig handelen van haar leden. Het toezicht op de naleving daarvan berust bij twee onafhankelijke Tuchtcolleges. Wanneer dient u wel of niet een klacht in? Welke uitspraken en maatregelen zijn er?

 

BSL_PT_EVP_Banner 615x90px