Beroepsethiek

De Beroepscode: in het belang van de cliënt en de psycholoog

Het NIP heeft een beroepscode opgesteld omdat zij vereist dat het werk van psychologen van goede kwaliteit is. In de Beroepscode voor psychologen staan de richtlijnen, gedragsregels en eisen die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld. Over een aantal onderwerpen uit de Beroepscode krijgt het NIP regelmatig vragen. Deze antwoorden hebben we samengevat in de rubriek Uit het spreekuur.

      Beroepscode >     

Veelgestelde vragen >