Uw beroep

Het NIP ondersteunt uw werkzaamheden als psycholoog en we adviseren u over ontwikkelingen en actualiteiten in alle werkvelden. Als psycholoog gedraagt u zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig. Om deze kwaliteiten te waarborgen heeft het NIP een Beroepscode opgesteld met richtlijnen en gedragsregels. Toezicht op naleving berust bij twee onafhankelijke tuchtcolleges. Bent u vrijgevestigd en komt u om in alle informatie? Ook daarin reikt het NIP u de helpende hand.