Partners

Binnen SPS-NIP hebben wij veel contact met (psychologie)studenten. Door dagelijks in gesprek te zijn met (psychologie)studenten zijn we op de hoogte van wat er onder andere binnen het onderwijs allemaal speelt. We horen waar studenten tegen aan lopen en waar verbeterpunten liggen. Naast gesprekken met (psychologie)studenten hebben we ook contact met andere organisaties betreft belangenbehartiging.

Onze organisatie is verbonden aan het NIP, het Nederlands Instituut van Psychologen. Als beroepsvereniging behartigt het NIP de belangen van haar leden en biedt zij een platform voor het uitwisselen van kennis. We hebben korte lijnen met het NIP en mogen hen altijd raadplegen omtrent de belangenbehartiging van (psychologie)studenten. Zo geven zij ons onder andere advies over hoe we het beste een standpunt in kunnen nemen.

SPS-NIP heeft zitting in de vergadering van Stichting Studieverenigingen Psychologie Nederland. In deze vergadering worden actuele vraagstukken binnen het onderwijs en hoe hier mee om te gaan besproken. Samen maken we ons sterk voor de belangen van de (psychologie)student.

SPS-NIP heeft zitting in de vergadering van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten. Hier zitten zij samen met de onderwijsdirecteuren aan tafel. Er wordt kritisch gekeken naar de kwaliteit van het onderwijs en hoe dit eventueel verbeterd kan worden. Door middel van deze vergadering blijven wij als organisatie op de hoogte van de huidige veranderingen binnen het onderwijs.

SPS-NIP is lid organisatie van de Nationale Jeugdraad (NJR). Samen met hen denken wij na hoe wij de deelname van jongeren (waaronder psychologiestudenten) op alle niveaus van de samenleving kunnen stimuleren en ondersteunen; zodat jongeren hun kracht kennen, ontwikkelen en inzetten voor een betere toekomst voor zichzelf en anderen.

 


EFPSA is de European Federation of Psychology Students’ Associations. Deze federatie bestaat uit organisaties van psychologiestudenten uit heel Europa. De missie van EFPSA is om de behoeften en de belangen van psychologiestudenten te behartigen en om de wetenschappelijke en culturele uitwisseling onder studenten te bevorderen. De federatie vertegenwoordigt meer dan 300.000 psychologiestudenten in Europa. SPS-NIP is één van de 33 lidorganisaties die aaneengesloten is bij EFPSA. Elke lidorganisatie heeft een vertegenwoordiger bij EFPSA, de Member Representative (MR). Deze zet zich in om de naamsbekendheid van EFPSA te vergroten en het contact tussen de lidorganisatie en EFPSA te onderhouden. Binnen SPS-NIP is dit de commissiecoördinator van het Landelijk Bestuur. Kijk voor meer informatie op: https://www.efpsa.org/

 Zorgen voor anderen begint bij jezelf. Met toewijding en aandacht biedt Forta Opleidingen daarom opleidingen en trainingen die bijdragen aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. We bieden de mogelijkheid om registraties up to date te houden en je persoonlijke effectiviteit als zorgprofessional te meten. De huidige beroepspraktijk vraagt om nieuwe inzichten, verdieping én inspiratie. Daar maken we ons dan ook hard voor. Kijk voor meer informatie op: https://fortaopleidingen.nl/

  

De RINO Groep ondersteunt professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid om hun leven lang te leren. Samen met topdocenten biedt RINO Groep innovatieve opleidingen, cursussen en congressen op maat. RINO Groep staat midden in een dynamisch internationaal netwerk, vanuit waar zij hoogwaardige kennis creëert en focust op de vertaling naar de dagelijkse praktijk. Kijk voor meer informatie op: https://www.rinogroep.nl/

 


 

Studenten-lidmaatschap

Studeer jij psychologie? Word dan nu lid van SPS-NIP. Het lidmaatschap biedt studenten talloze voordelen
Word lid
 

Stage psychologie?

Als lid van SPS-NIP heb je exclusief toegang tot het volledige stage overzicht met misschien wel jouw droomstage!
Meer weten?