Soorten psychologen en registraties

Los van alle verschillende werkvelden binnen de psychologie zijn er ook verschillende soorten psychologen. Sommige psychologen hebben een eigen praktijk, anderen werken bij instellingen. Sommige psychologen zijn BIG geregistreerd en anderen weer niet. Hieronder een kort overzicht van de verschillende soorten psychologen.

Let op: De titel psycholoog is niet beschermd. In theorie betekent dit dat iedereen zichzelf psycholoog kan noemen. Om deze reden laten veel psychologen zichzelf registreren in bijvoorbeeld het BIG register of een van de registers van het NIP. Om je te kunnen registreren moet je een aantal uren/jaren werkervaring kunnen aantonen en/of extra opleidingen/cursussen doen. Met een registratie of beschermde titel kan je als psycholoog je deskundigheid en kwaliteit aantonen.

 


 

Masterpsycholoog

Nadat je de universitaire studie psychologie hebt afgerond ben je een masterpsycholoog. Dit betekent dat je als psycholoog zelfstandig of onder supervisie behandelingen kan uitvoeren. Door extra opleidingen en cursussen te volgen kan iemand verschillende registraties en titels behalen. Het is erg aan te raden om na je studie jezelf nog te gaan specialiseren binnen de psychologie en/of registraties en titels te behalen. Je kan ervoor kiezen om aan de GZ-opleiding te beginnen en je daarna nog verder te specialiseren tot klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog of psychotherapeut. Ook kan je na je master een opleiding volgen tot cognitief gedragstherapeut VGCt. Daarnaast kan je ook aan de slag als POH-GGZ’er of medebehandelaar.

 


 

BIG geregistreerde psycholoog

Als een psycholoog BIG (Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) geregistreerd is betekent dit dat de professional voldoet aan de opleidingseisen voor het beroep psycholoog. Iemand mag een bepaalde beroepstitel gebruiken, BIG geregistreerd. Er zijn vier soorten BIG-registraties voor de psycholoog, namelijk voor de gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog), de klinisch psycholoog, de klinisch neuropsycholoog en de psychotherapeut. Deze zullen nader worden toegelicht bij GZ-psycholoog. Met deze registratie kan een psycholoog zijn/haar deskundigheid aantonen. Als BIG geregistreerde is je titel beschermd. Voor BIG beroepen bestaan er bepaalde richtlijnen voor gedrag en een beroepscode. Als BIG geregistreerd psycholoog kan je contracten afsluiten met alle zorgverzekeraars, zodat je cliënten in aanmerking kunnen komen voor de vergoeding van de behandelkosten.

 


 

GZ-psycholoog

GZ-psycholoog staat voor gezondheidszorgpsycholoog en is een beschermde titel. Als GZ-psycholoog heb je na je studie nog een postdoctorale studie gevolgd. In Nederland zijn er zes regionale opleidingsinstellingen waar de opleiding tot GZ-psycholoog wordt gegeven, o.a. bij RINO. Deze opleiding neemt 3600 uur in beslag, waarvan 2790 (waarvan 90 uur onder supervisie) in de praktijk en 480 uur is cursorisch onderwijs. Pas na het vervullen van al je uren ontvang je een diploma. Als GZ-psycholoog mag je werkzaam zijn in alle sectoren van de gezondheidszorg. Je verricht zelf onderzoek en behandelt cliënten in de eerste- en tweedelijns psychologische hulpverlening.

De titel GZ-psycholoog is in Nederland beschermd, omdat deze onder de registratie BIG valt. Zie het vorige kopje (“BIG geregistreerde psycholoog”) voor meer informatie over de BIG registratie. Nadat je de titel van GZ-psycholoog toegewezen hebt gekregen kan je jezelf nog verder specialiseren tot klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog of psychotherapeut. De specialisatieopleiding tot klinisch psycholoog duurt vier jaar en bestaat uit een combinatie van praktijk en cursorisch onderwijs. Binnen de opleiding kan iemand zich differentiëren in volwassen & ouderen of kinderen & jeugdigen. Psychotherapie is een van de belangrijkste behandelingsvormen van de klinisch psycholoog. De specialisatieopleiding tot klinisch neuropsycholoog duurt ook vier jaar en bestaat tevens ook uit een praktijk en cursorisch gedeelte. De RINO Groep in Utrecht verzorgd deze opleiding. De opleiding tot psychotherapeut duurt ook vier jaar. Voor deze opleiding hoef je geen GZ-psycholoog te zijn. Je moet een doctoraal of masterdiploma hebben in de psychologie, de pedagogische wetenschappen of gezondheidswetenschappen. Hierbij worden er wel specifieke eisen gesteld aan de gevolgde vakken. De gezondheidzorgpsycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en psychotherapeut zijn vier beschermde titels, die opgenomen zijn in het BIG register. Wil je meer weten over psychologenregisters Wet BIG? Kijk dan hier. Bekijk je liever het beroepsprofiel? Kijk dan hier!

 


 

NIP geregistreerde psycholoog

Een psycholoog kan ook NIP geregistreerd zijn. NIP staat natuurlijk voor Nederlands Instituut van Psychologen, de beroepsvereniging van psychologen, waar SPS-NIP onderdeel van is. Met een registratie bij het NIP kan je ook je deskundigheid aantonen. Het NIP heeft op het moment 8 registratieregelingen namelijk voor: een eerstelijns psycholoog, kinder- en jeugd psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog specialist, lichaamsgericht werkend psycholoog, psycholoog mediator, neurofeedback psycholoog, psycholoog arbeid en gezondheid en arbeids- en organisatiepsycholoog. Als je net afgestudeerd bent en een aantal uren (ongeveer een jaar) werkervaring op hebt gedaan als psycholoog kan je jezelf bij het NIP laten registreren als Psycholoog NIP.

Door het dienstmerk Psycholoog NIP te gebruiken, kan je laten zien dat je lid bent van een beroepsvereniging, beschikt over een universitair masterdiploma in de psychologie en ervaring hebt als psycholoog, kortom, een keurmerk voor kwaliteit. Om de titel te gebruiken dien je 1440 uur werkervaring te hebben opgedaan en een ondertekende verklaring te hebben van minstens twee psychologen NIP die drie jaar of langer werkzaam zijn in het veld. Een andere mogelijkheid om je deskundigheid via het NIP aan te tonen is door lid te worden van het NIP en je lidmaatschapsnummer op de website van je eigen praktijk en/of in de handtekening van je mail te vermelden. Je kan alleen lid worden van het NIP wanneer je in het bezit bent van een masterdiploma Psychologie (of vergelijkbare studie). Meer weten over de NIP registraties? Kijk dan hier.

 


 

Cognitief gedragstherapeut

Als je masterpsycholoog bent kan je gelijk beginnen aan de opleiding tot cognitief gedragstherapeut. Als cognitief gedragstherapeut VGCt ben je bekwaam om cognitief gedragstherapeutische behandelingen op verantwoorde wijze uit te voeren. Cognitieve gedragstherapie is een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde, psychotherapeutische benadering. In de afgelopen jaren zijn in verschillende landen richtlijnen voor de behandeling van psychische klachten verschenen, waarbij cognitieve gedragstherapie een prominente plaats heeft gekregen.

De cognitief gedragstherapeut met VGCt-registratie is een door veel werkgevers in de gezondheidszorg gewaardeerde professional. Er is geen beperking van het aantal opleidingsplaatsen. De opleiding tot cognitief gedragstherapeut bestaat uit een basiscursus van 100 uur en vervolgcursussen, die eveneens 100 uur omvatten. Binnen vijf jaar na afronding van de basiscursus dien je tevens 75-100 supervisiesessies te hebben gehad, waarin 200 therapiesessies zijn gesuperviseerd. Daarnaast dien je 25 tot 50 sessies leertherapie te hebben gevolgd en een N=1 verslag te hebben gemaakt van een behandeling, die minimaal 20 sessies omvatte. In dit verslag dienen alle stappen van het gedragstherapeutisch proces te zijn beschreven. Nadat deze onderdelen zijn afgerond, kan je jezelf laten registeren bij de VGCT (de beroepsvereniging van cognitief gedragstherapeuten). Hiermee toon je je deskundigheid aan op het gebied van cognitieve gedragstherapie. Wanneer je cognitief gedragstherapeut bent, krijg je voor bepaalde delen van de opleiding tot GZ-psycholoog vrijstelling.

 


 

EMDR therapeut

Als GZ-psycholoog, psychotherapeut of als je in opleiding bent tot GZ-psycholoog of psychotherapeut kan je beginnen aan een EMDR opleiding. EMDR is een behandelmethode die met name bij angststoornissen wordt toegepast. Wanneer je een erkende opleiding tot EMDR therapeut hebt gevolgd, kan je de registratie tot EMDR therapeut aanvragen bij de Nederlandse EMDR vereniging (VEN). Er worden elders ook cursussen, workshops of trainingen aangeboden die niet geaccrediteerd zijn door de Nederlandse EMDR vereniging (VEN) of de koepelorganisatie EMDR Europe, en waarvoor je geen GZ-opleiding nodig hebt. Het volgen van een niet-erkende cursus of training leidt echter niet tot een registratie. Evenmin kan het lidmaatschap van de Vereniging EMDR Nederland worden aangevraagd. Meer informatie over de registratie tot EMDR therapeut? Klik dan hier.

 


 

Eerstelijnspsycholoog

Het grote verschil tussen een eerste of tweedelijns behandeling is de intensiviteit en de duur van een behandeling. Eerstelijns staat voor de ‘eerste lijn’ binnen de gezondheidszorg. Als psycholoog ben je werkzaam binnen de generalistische basis GGZ. Als eerstelijnspsycholoog behandel je lichte en milde klachten en is de behandeling vaak tussen 5 en 8 sessies afgerond. Je bent breed inzetbaar en niet per se gespecialiseerd in een bepaalde richting. Als er een intensievere behandeling nodig is wordt de cliënt vaak doorgestuurd naar een tweedelijnspsycholoog. Als je werkt in de gespecialiseerde GGZ (voorheen werken in de tweedelijn) behandel je zware of specialistische psychische problematiek. Je bent dan werkzaam binnen de gespecialiseerde GGZ. Beide behandelingen worden vaak volledig vergoed, mits er een verwijzing van de huisarts is en de desbetreffende psycholoog/instantie contracten heeft afgesloten met de zorgverzekeraar waarbij de cliënt verzekerd is.

 


 

Vrijgevestigd psycholoog

Een vrijgevestigd psycholoog heeft een eigen praktijk en is niet gebonden aan een instelling. Als vrijgevestigde kan je je eigen tijd indelen, zelf eindbeslissingen nemen, zelf verantwoordelijk zijn voor je dienst, je eigen tarieven bepalen en je eigen uren bepalen. Maar eigen baas zijn brengt ook meer verantwoordelijkheid en taken mee dan men in eerste instantie kan denken. Zo brengt het veel extra administratief werk met zich mee. Als zelfstandig gevestigd psycholoog heb je namelijk met verschillende instanties te maken, zoals de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, je beroepsvereniging en ben je door het Burgerlijk Wetboek verplicht om een financiële administratie bij te houden. Daarnaast wordt je pensioen niet meer via je werk geregeld en heb je een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOW) nodig. Verder mag je als vrijgevestigde alleen eindbeslissingen over cliënten nemen als je zelf ook BIG geregistreerd bent. Als je zelf masterpsycholoog bent en een eigen praktijk hebt, mag je geen eindbeslissingen nemen. Je moet dan altijd samenwerken met een GZ-psycholoog om behandelingen vergoed te krijgen. Daarnaast is het je eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de meeste recente ontwikkelingen binnen de psychologie.

Een vrijgevestigd psycholoog dient zelf contracten af te sluiten met alle zorgverzekeraars, maar kan ook via een beroepsvereniging een collectieve overeenkomst krijgen met de zorgverzekeraars.

 


 

Overige opties

Ook voor de beroepen van psychotherapeut en klinisch psycholoog zijn er beroepsprofielen! Kijk hier voor het beroepsprofiel voor psychotherapeut en hier voor het beroepsprofiel voor klinisch psycholoog.

Meer weten over welke opleidingen je nodig hebt en wat je kansen zijn om in die opleidingen te komen? Bekijk dan hier de presentatie die VLOGO op het Nationaal Psychologie Congres gaf in 2017 voor meer informatie!

 

 

 

 

 

Studenten-lidmaatschap

Studeer jij psychologie? Word dan nu lid van SPS-NIP. Het lidmaatschap biedt studenten talloze voordelen
Word lid
 

Stage psychologie?

Als lid van SPS-NIP heb je exclusief toegang tot het volledige stage overzicht met misschien wel jouw droomstage!
Meer weten?