Lustrum Psychology Congress

Elk jaar organiseert de Nationaal Congres Commissie een congres voor psychologiestudenten in Nederland. Dit jaar wordt groter en specialer dan ooit! SPS-NIP bestaat 40 jaar en daarom zal dit jaar het Lustrum Congres worden gehouden. Het komende congres zal plaatsvinden op 12 november 2021. Het thema is: ‘Psychology through time, a (40-year) shift in the paradigm’. Door de coronacrisis zal het congres dit jaar online plaatsvinden! Meer informatie hierover ontvang zodra je een ticket hebt besteld.

Het Lustrum Congres wordt georganiseerd om studenten meer informatie te geven over de mogelijkheden die er zijn na de studie. Er worden diverse lezingen gegeven die betrekking hebben op verschillende werkvelden. Hierdoor is het congres interessant voor iedereen! Tevens zullen tips worden gegeven over onderwerpen zoals de huidige stand van zaken in het werkveld, solliciteren en vervolgopleidingen. Het congres is de uitgelezen kans om een idee te krijgen van de vele toekomstmogelijkheden als psychologiestudent! Kijk voor meer informatie ook eens op de Facebookpagina van het Nationaal Psychologie Congres. Tips, suggesties of vragen? Neem dan contact op met de Nationaal Congres Commissie via nationaalcongres@spsnip.nl.


Every year the National Congress Committee organizes a congress for psychology students in the Netherlands. This year will be bigger and more special than ever! SPS-NIP is celebrating its 40th anniversary and therefore this year the Lustrum Congress will be held. The upcoming congress will take place on November 12, 2021. The theme is: ‘Psychology through time, a (40-year) shift in the paradigm’. Due to the current COVID-19 crisis, the congress will take place online! You will receive more information as soon as you have ordered a ticket.

The Lustrum Congress will be organized to give students more information about the possibilities after their studies. There will be several lectures related to different fields of work. This makes the congress interesting for everyone! There will also be tips on topics such as the current state of affairs in the field, applying for a job, and continuing education. The congress is the perfect opportunity to get an idea of the many future possibilities as a psychology student! For more information take a look at the Facebook page of the National Psychology Congress. Tips, suggestions or questions? Please contact the National Congress Commission via nationaalcongres@spsnip.nl.


Lustrum Congres Commissie SPS-NIP 2021

De commissie van dit jaar bestaat uit: Nina Heilborn (voorzitter & penningmeester), Madelief Oskam (vicevoorzitter), Denise van der Meer (secretaris), Noa Stoop (sprekersfunctionaris), Lieke Jeuken (acquisitiefunctionaris & penningmeester) en Bahar Bahador (pr-functionaris).


Lustrum Congress Committee SPS-NIP 2021
This year’s committee consists of: Nina Heilborn (president & treasurer), Madelief Oskam (vice-president), Denise van der Meer (secretary), Noa Stoop (speakers officer), Lieke Jeuken (acquisition officer & treasurer) and Bahar Bahador (promotion officer).


Interesse, tips, suggesties of vragen?
Wil je op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten? De activiteiten van de Nationaal Congres Commissie zijn te vinden in de SPS-NIP agenda. Ook kun je ons volgen op Facebook. Tips, suggesties of vragen? Neem dan contact op met de Nationaal Congres Commissie via nationaalcongres@spsnip.nl.


Interested, tips, suggestions, or questions?
Would you like to be kept informed about our activities? The activities of the National Congress Commission can be found on the SPS-NIP agenda. You can also follow us on Facebook. Tips, suggestions, or questions? Please contact the National Congress Commission via nationaalcongres@spsnip.nl.


What do you want to do ?

New mail