Verslavingspsychologie

Verslaving is na depressie en angst de meestvoorkomende psychiatrische stoornis in Nederland (Nemesis, 2010). Dit maakt verslaving een belangrijk aandachtsgebied voor psychologen. Verslavingspsychologen richten zich op stoornissen in het gebruik van diverse middelen: soft- en harddrugs, nicotine en alcohol. Ook internet- gameverslaving en medicatieverslaving hebben onze aandacht. Volgens schatting is ong. 10 % van de Nederlandse bevolking verslaafd aan een middel (excl. nicotine).

Het bereikbaar maken van goede en efficiënte zorg voor deze grote groep mensen, is onderdeel van de visie van de sectie. Toenemend probeert de sectie met belanghebbenden te komen tot afname van het stigma van verslaving. De sectie ondersteunt verder psychologen die werkzaam zijn in de verslavingszorg met richtlijnen en belangenbehartiging.