Studentenpsychologen

Aan alle Nederlandse (en Vlaamse) universiteiten en aan een aantal hogescholen zijn afdelingen studentenpsychologen en/of studieondersteuning verbonden. De studentenpsychologen van verschillende onderwijsinstellingen zijn verenigd in de sectie Studentenpsychologen. Deze sectie maakt onderdeel uit van de Intersector van het NIP, de beroepsvereniging van psychologen.

 

Wat doen studentenpsychologen/ studieondersteuning?

Het aanbod verschilt enigszins per instelling, maar over het algemeen wordt aan studenten met studie- en studentenproblemen kortdurende hulp geboden. Dat betekent dat naast specifieke studieproblemen ook meer persoonlijke problemen aan de orde kunnen komen. Wat besproken wordt valt onder het beroepsgeheim van de psychologen en zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene zal daar nooit aan derden mededeling over worden gedaan. Voor langdurige hulp zijn studenten aangewezen op algemeen maatschappelijke voorzieningen.

 

De studentenpsychologen / studieondersteuning bieden onder andere:

  • individuele gesprekken
  • cursussen, trainingen en workshops
  • zelfhulpmateriaal (o.a. werkboeken, internet-coaching)
  • er wordt onderzoek verricht naar factoren die van belang zijn voor een goed verloop van  de studie
  • deskundigheidsbevordering voor docenten/ studie-begeleiders
  • advies aan diverse beleids/ bestuursorganen

Zie voor uitgebreide beschrijving de NIP-brochure “De Studentenpsycholoog” (het ’blauwe boekje’).

 

Contact / meer informatie

Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap of meld u aan voor deze sectie via de ledenadministratie.