Mogelijkheden als masterpsycholoog

Wanneer je afgestudeerd bent in een klinische masterrichting van Psychologie ben je nog niet bevoegd om zelfstandig diagnoses te stellen of zelfstandig psychische stoornissen te behandelen. Na een master klinische (neuro)psychologie ben je een zogenaamd ‘masterpsycholoog’. Waar ben je dan wel voor bevoegd, ofwel wat kun je als masterpsycholoog?

 

Masterpsycholoog

Na vier jaar studeren mag je jezelf masterpsycholoog noemen. Als masterpsycholoog kan je:

  • Intakegesprekken te voeren en een indicatie geven voor een passend behandelaanbod
  • Via psychodiagnostisch onderzoek een beeld vormen van problematiek en een rapport opstellen met een goede onderbouwing.
  • Psycho-educatie geven aan cliënten en hun omgeving
  • Psychologische behandelingen en trainingen geven, op zowel individueel- als groepsniveau
  • Een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek.

(Meestersindepsychologie, 2016).

 

Masterpsycholoog als medebehandelaar

Je kunt werken als medebehandelaar. Dit kan zowel binnen de Generalistische Basis (GB) GGZ als de Gespecialiseerde GGZ (GGGZ). Het is niet mogelijk om als masterpsycholoog werkzaam te zijn als hoofbehandelaar in de ggz. Het is wel mogelijk om cliënten te behandelen als medebehandelaar ter ondersteuning van de behandeling of in een opleidingsplaats onder supervisie, voor het opdoen van ervaring binnen de behandeling en diagnostiek.

 

POH-GGZ

Het is ook mogelijk om aan de slag te gaan als praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ). De huisarts is hierbij verantwoordelijk voor de verwijzing naar de ggz. Hij/zij bepaalt of er sprake is van (een vermoeden van) een DSM-IV classificatie en waar deze in dat geval behandeld zou kunnen worden. De POH-GGZ speelt een belangrijke rol bij deze inschatting.

Indien de huisarts binnen zijn consult voldoende kan inschatten welke zorg de patiënt nodig heeft, kan hij hem of haar doorverwijzen naar de POH-GGZ. Deze kan op basis van een intakegesprek een inschatting doen van de problematiek en hulpvraag van de patiënt en indien nodig advies uitbrengen aan de huisarts om gericht door te verwijzen naar de GB GGZ of de GGGZ.

 

Mogelijkheden buiten de ggz

Voorbeelden: onderzoek doen bij Universiteiten of onderzoeksinstellingen, beleidsfuncties bij de overheid of beroepsverenigingen, werken bij arbodiensten zoals het UWV, of jezelf in het bedrijfsleven richten op consultancy.

 

Vakbekwaamheid

In principe staat ieder vrij om psychologische zorg te bieden. Het NIP staat voor goede en betrouwbare psychologische zorg. Het NIP stelt dan ook vakbekwaamheidseisen aan NIP-geregistreerde psychologen.