Nieuwsbrief sectie SEP

De sectie Sociale en Economische Psychologie wil het nut en de noodzaak van psychologie binnen profit en/of non-profit organisaties zichtbaarder maken, en daarmee het belang van psychologen in commerciële organisaties en het sociale domein. Lees hier onze nieuwsbrieven.