Neuropsychologie

Binnen de neuropsychologie wordt neurowetenschappelijke kennis toegepast voor een betere diagnostiek en behandeling van de cognitieve, emotionele en psychosociale gevolgen van hersendisfuncties. Lidmaatschap is gekoppeld aan het abonnement van het Tijdschrift voor Neuropsychologie (zowel per post als online). De kosten hiervan (€ 41.73 per jaar regulier en € 31.73 voor studenten) worden verwerkt in het contributietarief. Sectie-lidmaatschap is mogelijk naast lidmaatschap van andere secties zoals Ouderenpsychologie, Revalidatie of Psychologen in Algemene Ziekenhuizen. De sectie streeft naar een samenwerking met collega-psychologen in de gezondheidszorg.

 
Volg ons op Instagram of maak een connectie met de sectie op LinkedIn.  Zie ook het Sectiereglement sectie Neuropsychologie (pdf)