Neurofeedback

De sectie Neurofeedback richt zich op psychologen die zich bezighouden met neurofeedback op basis van het EEG, of daarin geïnteresseerd zijn. Een deel van hen beschikt over de internationale registratie neurofeedbacktherapeut BCIA en is mogelijk ook Neurofeedbackpsycholoog NIP.