Uitkomsten enquête teamreflectie

Het Samenwerkingsverband van NVO – NIP heeft in 2017 een enquête uitgezet met als doel om meer inzicht te krijgen in de rol van de gedragswetenschappers in teamreflectie. Voor pedagogen en psychologen werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking ligt bij uitstek een rol in het vormgeven en verbeteren van de kwaliteit van reflectie in teams.