Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (ZMVB)

De sectie Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (ZMVB) richt zich op de ontwikkeling en verbetering van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en behartigt de belangen van haar leden door zich actief in te zetten voor de professionals in dit werkveld.

 


Vragenlijst over beeldvorming en diagnostiek van de multidisciplinaire richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een VB
Zeven beroepsorganisaties, waaronder het NIP, vragen je medewerking om een vragenlijst in te vullen over Module 1 (Beeldvorming) van de multidisciplinaire richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassen met een verstandelijke beperking’. De vragenlijst gaat in op de aanbevelingen uit de richtlijn/module 1 over Beeldvorming en diagnostiek en wordt breed uitgezet onder zorgprofessionals en zorgaanbieders. Er is ook een aparte vragenlijst opgesteld voor cliënten/naasten. Wil je de vragenlijst uiterlijk 22 juni invullen?