Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (ZMVB)

De sectie Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (ZMVB) richt zich op de ontwikkeling en verbetering van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en behartigt de belangen van haar leden door zich actief in te zetten voor de professionals in dit werkveld. ZMVB is onderdeel van een samenwerkingsverband van psychologen en pedagogen (NIP en NVO). Lidmaatschap van het NIP of de NVO is een voorwaarde voor lidmaatschap van de sectie.

  • Word ook lid van de ZMVB-groep op LinkedIn! In deze groep bieden we psychologen een platform om kennis te delen, over het vakgebied te discussiëren of een mening te laten horen.
 
Oproep: Werk jij mee aan de richtlijn ‘Volwassenen met het Downsyndroom’? Lees meer en mail naar Michelle.Troost@psynip.nl als je interesse hebt of meer informatie wilt.