Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (ZMVB)

De sectie Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (ZMVB) richt zich op de ontwikkeling en verbetering van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en behartigt de belangen van haar leden door zich actief in te zetten voor de professionals in dit werkveld. ZMVB is onderdeel van een samenwerkingsverband van psychologen en pedagogen (NIP en NVO). Lidmaatschap van het NIP of de NVO is een voorwaarde voor lidmaatschap van de sectie.

 
Oproep: Werk jij mee aan de richtlijn ‘Volwassenen met het Downsyndroom’? Lees meer en mail naar Michelle.Troost@psynip.nl als je interesse hebt of meer informatie wilt.