Mediation

De sectie Mediation richt zich op de psycholoog-mediator. De psycholoog-mediator is gespecialiseerd in het omgaan met conflicten en emoties. Hij of zij heeft inzicht in het gedrag en de manier waarop mensen communiceren die in een conflict verwikkeld zijn. U kunt de sectie Mediation bereiken via mediation@psynip.nl en natuurlijk via sociale media: twitter, LinkedIn en FB  

Doel

Het doel van de sectie Mediation is de gedragswetenschapper/psycholoog als mediator te profileren en bekendheid te geven. Een belangrijk punt hierbij is de kwaliteitsborging van het beroep mediator.