Mediation

De sectie Mediation richt zich op de psycholoog-mediator. De psycholoog-mediator is gespecialiseerd in het omgaan met conflicten en emoties. Hij of zij heeft inzicht in het gedrag en de manier waarop mensen communiceren die in een conflict verwikkeld zijn. De sectie heeft tot doel de gedragswetenschapper/psycholoog als mediator profileren en bekendheid geven. Een belangrijk punt hierbij is de kwaliteitsborging van het beroep mediator.