Werkgroep Jeugd GGZ

De werkgroep Jeugd GGZ valt onder de Sectie Jeugd en is tevens vertegenwoordigd binnen het bestuur van de Sectie Jeugd. De werkgroep zet zich in voor psychologen werkzaam in het werkveld van de Jeugd GGZ. Door o.a. het organiseren van webinars en bijeenkomsten waarin relevante en actuele thema’s aan bod komen, willen wij bijdragen aan het vergroten van de deskundigheid van K&J-psychologen binnen dit werkveld.