Crisis Interventie Netwerk Schoolpsychologen (NIP-CINS)

Psychosociale hulpverlening na schokkende gebeurtenissen op scholen

Mondiaal worden scholen geconfronteerd met calamiteiten die kunnen leiden tot verwerkingsproblemen bij betrokkenen. Ook in Nederland hebben scholen met gewelddadige gebeurtenissen te maken, zoals het neerschieten van een docent, ouders die hun kind doden en de moord op een leerling. Daarom heeft de sectie Jeugd het NIP-Crisis Interventie Netwerk Schoolpsychologen (NIP-CINS) opgericht. De leden van dit netwerk bieden ondersteuning aan scholen, wanneer zich schokkende en ingrijpende gebeurtenissen voordoen.

Contact

  • Bel tijdens kantooruren naar het NIP-bureau via 030 – 820 15 00 of via sectiejeugd@psynip.nl
  • Bel buiten kantooruren met:

Regio Noord-Holland – Wil 06-51102686
Regio Midden-Oost Nederland – Hannie 06-44612659
Regio Zuid – Inge 06-46072684

I.v.m. privacy vermelden we geen achternamen van CINS-leden