Crisis Interventie Netwerk Schoolpsychologen (NIP-CINS)

Psychosociale hulpverlening na schokkende gebeurtenissen op scholen

Over de hele wereld worden scholen geconfronteerd met calamiteiten die kunnen leiden tot verwerkingsproblemen bij betrokkenen. Ook in Nederland hebben scholen met gewelddadige gebeurtenissen te maken, zoals het neerschieten van een docent, ouders die hun kind doden en de moord op een leerling. Daarom heeft de sectie Jeugd het NIP-Crisis Interventie Netwerk Schoolpsychologen (NIP-CINS) opgericht. De leden van dit netwerk bieden ondersteuning aan scholen, wanneer zich schokkende en ingrijpende gebeurtenissen voordoen.