Jeugd

Kinder- en jeugdpsychologen bieden zorg en ondersteuning aan kinderen en jongeren, kwetsbare groepen in onze samenleving. Investeren in de kwaliteit van deze professionals is belangrijk, evenals het behartigen van hun belangen. Dit zijn de belangrijkste taken van de sectie Jeugd.

 
Zie ook de artikelen tijdschrift De Psycholoog: dossier Jeugd (tijdschriftdepsycholoog.nl)