Zicht op risico’s- Prospectieve Risico Inventarisatie FPA De Boog

Op FPA De Boog werd een prospectieve risico-inventarisatie (PRI) uitgevoerd door Janwillem van Heertum. In zijn seminar deelde hij zijn bevindingen. In het onderzoek werd het aantal GIM meldingen (melding incidenten medewerkers) van verschillende afdelingen van GGNet vergeleken met het aantal meldingen op FPA de Boog. Daaruit bleek dat FPA de Boog een significant hoog aantal meldingen van agressie en grensoverschrijdend gedrag had. Na de analyse van de GIM-data werden er drie hoofdthema’s gevonden namelijk agressie, seksualiteit/zeden en vrijheden/verlof.  Het onderzoek is uitgevoerd waar 30 medewerkers van 11 verschillende disciplines door verschillende ingestelde auditteams  zijn geïnterviewd. Diverse thema’s kwamen hier aan bod zoals risicobeheersing, leefklimaat en hiërarchie op de afdeling en drugs en alcohol.

Het wetenschappelijk uitgevoerde onderzoek bevestigt praktijkervaringen. Risico’s ontstaan namelijk door een gebrek aan ervaren uitzendkrachten, verloop van ervaren personeel, gebrek aan positieve aanspreekcultuur, weinig video learning en een gebrek aan tijd om te oefenen. Op basis van deze bevindingen werden er passende maatregelen getroffen bij FPA de Boog, zoals het maken van instructie- en patiënten video’s, scholing en training en het beperken van de flexpool.