Nieuwsbrief Forensische Psychologie

De nieuwsbrief van de sectie Forensische Psychologie bestaat uit verslaglegging van activiteiten van de sectie, de agenda en actualiteiten op het vakgebied. Wilt u een bijdrage leveren aan  de nieuwsbrief? Stuur uw kopij naar sectiefp@psynip.nl.