Column Paul Kop: Vertrouwen in de toekomst

Door: Paul Kop, voorzitter sectie-bestuur A&O

Het moment dat je bij acclamatie benoemd wordt als voorzitter en ook als voltallig bestuur, is bijzonder. Vanaf nu mogen en kunnen we spreken namens ruim 2000 A&O psychologen NIP. Dat is een flinke groep. En het vertrouwen is dan plotseling een groot ding. En ja, we zijn aan de slag. Met de uitwerking van het beleidsplan. Hier en daar bijgesteld door suggesties uit de ALV. Het registerplan, van groot en urgent belang, is nu in de maak. Als gevolg daarvan wordt een communicatieplan in elkaar gezet. We zijn ook bezig de andere speerpunten uit te werken, zoals burn-out en artificial intelligence gekoppeld aan duurzaam inzetbaar zijn. De gedachte is een grote Conferentie in het najaar van 2019.

En tenslotte moet samenwerking, op veel niveaus, van de grond komen. Daarover wil ik iets kwijt, vooral ook omdat het een hoopvol perspectief biedt. Ik ben de vakgroepen A&O Psychologie aan het bezoeken. Ik vind dat de wetenschap veel te ver afstaat van onze beroepsgroep en vice versa. En ik wil dat graag veranderen. We moeten veel meer samenwerken, vind ik.

Het NIP bureau heeft op mijn verzoek een lijst opgesteld van alle hoogleraren A&O psychologie in Nederland. Tot dusver staan er zo’n 15 namen op . Ik weet niet of de lijst volledig is, dat zien we wel. Inmiddels ben ik de afgelopen weken bij zo’n acht hoogleraren geweest. Wat een feest …! Ik word overal zeer hartelijk welkom geheten. Wat fijn dat je dit doet, Paul.

In een hoog tempo komen onderwerpen en thema’s langs waar men mee bezig is. Divers en praktisch bruikbaar. Zoals: burn-out, diversiteit en teamontwikkeling, leiderschap en leidinggeven, bevlogenheid en medewerkerstevredenheid. De UVA wordt geroemd om zijn beste A&O vakgroep van Nederland. Aan de Erasmus en aan de UU zitten twee van de meest geciteerde A&O hoogleraren binnen de Sociale Wetenschappen. Twente houdt zich bezig met de aloude kunst van het observeren en coderen van leiderschapsgedrag (hi-tech). De UG doet onderzoek naar teams, diversiteit en leidinggeven. En allen hebben grote hoeveelheden data nodig.

En tot mijn grote verrassing zijn allen zeer bereid mee te werken aan betere vormen van samenwerking. En dan niet alleen in het kader van ontwikkeling van het register. Ons vak kan veel, veel beter gepromoot worden. En de inhoud van ons vak moet meer gemoderniseerd worden.

De eerste suggesties wil ik alvast delen. Organiseer ergens begin 2019 een diner pensant met alle bezochte hoogleraren en zet een nieuw samenwerkingsverband in elkaar. Ga over en weer gebruik maken van elkaars kennis, stel de wetenschap ten dienste van de professionals (en niet zozeer andersom). Maak de wetenschap veel toegankelijker via en voor de professionals. Mijn idee is ook om dat vooral niet vrijblijvend te houden. Maak meer onderscheid tussen wetenschap en pseudowetenschap.

Natuurlijk gaat dat niet in 1 dag lukken en zelfs niet in een paar maanden. Maar we kunnen wel een begin maken met een plan. Strategisch, relevant en praktisch haalbaar.