Ik wil mij doorontwikkelen

Je bent na de opleiding psychologie aan de slag gegaan, maar wilt je blijven verdiepen in je vakgebied. Dat kan! Er zijn verschillende mogelijkheden voor bijscholing en om je verder te ontwikkelen. We hebben een aantal mogelijkheden voor je op een rijtje gezet.

 

1. Cursussen

(Cognitief) gedragstherapeut i.o.

Wanneer je een master psychologie heb behaald en je minimaal 12 uur in de geestelijke gezondheidszorg werkt, is het mogelijk je verder te scholen in de cognitieve gedragstherapie. Een eerste stap is het volgen van de basiscursus (cognitieve) gedragstherapie van 100 uur en een aspirant lidmaatschap van de vereniging voor gedragstherapie en cognitieve therapie in opleiding aanvragen. Aan de basiscursus en het lidmaatschap zijn kosten verbonden.

  • Kijk voor meer informatie op vgct.nl

 

Opleiding POH-GGZ

Denk je erover om als Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) aan de slag te gaan, dan is de cursus van de RINO-groep een goede kennismaking met dit werkveld.

 

EMDR

Werk je in een sector en heb je te maken met cliënten met traumatische ervaringen waarbij EMDR wordt ingezet,  dan kun je overwegen je bij te scholen op het gebied van EMDR. Erkende EMDR-trainingen zijn toegankelijk voor GZ-psychologen, psychotherapeuten, maar ook voor degenen die in opleiding zijn tot bijvoorbeeld gedragstherapeut of geregistreerd staan als Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP). Een eerste stap is het volgen van de basiscursus EMDR (beschikbaar voor volwassenen of kinderen en jeugd).

  • Kijk voor meer informatie op emdr.nl

 

BKO

Wanneer je psychologisch onderwijs verzorgt binnen academische instellingen kan het interessant zijn de basiskwalificatie onderwijs (BKO) te behalen. Dit is een bewijs van didactische bekwaamheid voor docenten. Er zijn cursussen beschikbaar die verdieping bieden op het gebied van het ontwerpen van onderwijs, het geven van onderwijs, begeleiden van studenten en toetsconstructie.

Er zijn verschillende trajecten mogelijk, afhankelijk van je onderwijservaring. De trajecten kunnen verschillen per universiteit, informeer daarom binnen de universiteit waar je werkzaam bent voor de mogelijkheden.

 

RINO

Ook de RINO Groep biedt een breed assortiment aan gedragswetenschappelijke cursussen, trainingen en opleidingen aan. Bekijk het actuele aanbod op rinogroep.nl. Speciaal voor pas-afgestudeerde psychologen organiseert het RINO de young professionals bijeenkomsten.

 

2. Registraties

Wil je aan werkgevers je kwaliteiten als psycholoog laten zien, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Binnen de geestelijke gezondheidszorg is het vaak belangrijk om BIG-geregistreerd te zijn. Dit kan door het opleidingstraject voor GZ-psycholoog of psychotherapeut te volgen. Naast deze trajecten zijn er andere mogelijkheden om je kwaliteit te laten zien, vaak is dit in de vorm van een registratie of een dienstmerk.

 

Psycholoog NIP

De titel ‘psycholoog’ is niet wettelijk beschermd. Dit betekent dat iedereen zich psycholoog kan noemen. Door het dienstmerk Psycholoog NIP te gebruiken, laat je zien dat je over een universitair masterdiploma in de psychologie beschikt en dat je lid bent van het NIP. Je kunt het zien als een kenmerk voor kwaliteit.

 

Registerpsycholoog NIP

Het NIP ziet het als taak om de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de psycholoog te bewaken en te borgen. Het NIP heeft verschillende registratieregelingen ontwikkeld, waarbij kwaliteitscriteria zijn opgenomen waaraan alle ingeschreven psychologen moeten voldoen. Zo kun je laten zien dat je professioneel met je vakgebied bezig bent. Er worden daarbij vakbekwaamheidseisen aan je gesteld. Je werkt zelfstandig met individuele cliënten en het NIP verlangt dat je je academische opleiding tot psycholoog aanvult met een tweejarige postmasteropleiding (4+2 norm).

 

Om het dienstmerk Registerpsycholoog NIP te mogen voeren, moet je  ingeschreven staan in het register Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Arbeid en Organisatiepsycholoog NIP of Arbeid & en Gezondheid NIP. Lees per registratie de voorwaarden om in een van deze registers te worden opgenomen:

Lees meer over de registers van het NIP

 

BAPD en LOGO verklaring

De Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) is een kwaliteitskeurmerk van het NIP. De BAPD garandeert dat afgestudeerde psychologen een basisniveau aan kennis en ervaring hebben in de algemene psychodiagnostiek.

Op de LOGO-verklaring staat vastgelegd dat je aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet voor de GZ-opleiding. Om de BIG-opleiding tot GZ-psycholoog te volgen, dien je in het bezit te zijn van een geldige LOGO-verklaring.

 

3. Nascholing

Voor een volledig overzicht van alle nascholingsmogelijkheden ga je naar PE-online. Hier vind je een actueel overzicht van geaccrediteerde cursussen, lezingen, workshops, studiedagen en individuele nascholing in verschillende vakgebieden binnen de psychologie.

 

4. Mogelijkheden voor starters

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor basispsychologen binnen de geestelijke gezondheidszorg?