Secties

Secties vormen het hart van de vereniging. Secties organiseren bijeenkomsten, delen kennis en zetten zich in voor uw belangen. Om de belangen van alle psychologen zo goed mogelijk te kunnen behartigen, is de vereniging ingericht in secties die aansluiten bij de werkvelden van psychologen. Naast de secties zijn er centrale commissies (Centrale commissie Culturele diversiteit en psychologie).