Secties

Secties zijn het hart van de vereniging. Secties organiseren bijeenkomsten, delen kennis en zetten zich in voor uw belangen. Om de belangen van alle psychologen zo goed mogelijk te kunnen behartigen, is de vereniging ingericht in secties die aansluiten bij de werkvelden van psychologen:

 

 • Arbeid & Organisatie
 • Forensische Psychologie
 • Geestelijke Gezondheidszorg
 • Jeugd
 • Lichaamsgericht Werkende Psychologen
 • Mediation
 • Mensen met Verstandelijke Beperking
 • Neurofeedback
 • Neuropsychologie
 • Ouderenpsychologie
 • Psychologen Algemene Ziekenhuizen PAZ
 • Psychologiestudenten
 • Revalidatie
 • Seksualiteit & diversiteit
 • Startende Psychologen
 • Studentenpsychologen
 • Verslavingspsychologie

 

Daarnaast bestaan er nog diverse centrale commissies:

 • Centrale commissie Culturele diversiteit en psychologie