Gezondheidszorgpsycholoog, BIG-geregistreerd

De gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog) is generalistisch en inzetbaar in alle sectoren van de gezondheidszorg. De gz-psycholoog behandelt zelfstandig psychische stoornissen en problemen in de levenssfeer en de psychische aspecten die samengaan met lichamelijke ziekte, invaliditeit en handicaps. Hoofdtaken zijn diagnostiek en behandeling. Nederland heeft bijna 16.000 gz-psychologen waarvan ongeveer een kwart is aangesloten bij het NIP.