Psychologenregisters Wet BIG

De Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) vormt het wettelijk kader voor de regeling van beroepen in de gezondheidszorg.