Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Het NIP vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag VOG omdat psychologen omgaan met privacygevoelige informatie en belast kunnen zijn met de zorg voor minderjarigen.