Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Het NIP vraagt om een VOG omdat psychologen diensten verlenen, omgaan met privacygevoelige informatie en belast kunnen zijn met de zorg voor minderjarigen.