Uitstel aanvragen

Mocht u – bijvoorbeeld als gevolg van ziekte of zwangerschaps- en bevallingsverlof of ziekte of overlijden van naaste familie – niet in staat zijn om binnen de gestelde termijn te voldoen aan de (her)registratie-eisen, kunt u een verlengingsverzoek indienen. Als het verzoek wordt ingewilligd, heeft u langer de tijd om aan de eisen te voldoen.