Uitstel aanvragen

Mocht je – bijvoorbeeld als gevolg van ziekte of zwangerschaps- en bevallingsverlof, ziekte of overlijden van naaste familie – niet in staat zijn om binnen de gestelde termijn te voldoen aan de (her)registratie-eisen, kun je een verlengingsverzoek indienen. Als het verzoek wordt ingewilligd, heb je langer de tijd om aan de eisen te voldoen.