Veelgestelde vragen – Registerpsycholoog NIP

1. Waarom een Registerpsycholoog NIP?

Psychologen zijn er in alle soorten en maten. Iedereen mag zich psycholoog noemen. Er is bij opdrachtgevers en cliënten een grote behoefte aan transparantie en duidelijkheid over de kwaliteit van de psychologische dienstverlening. Een Registerpsycholoog NIP voldoet aan de vakbekwaamheidsnorm van het NIP voor zelfstandig werken, onderhoudt kennis en vaardigheid (herregistratie), heeft zich verbonden aan de Beroepscode voor psychologen en is daar via tuchtrecht ook op aan te spreken.

 

2. Wat is volgens het NIP een vakbekwame psycholoog?

Het NIP vindt dat een psycholoog voor het zelfstandig werken met cliënten/cliëntsystemen minimaal een universitaire opleiding moet hebben afgerond, gevolgd door een tweejarig postmaster opleidingstraject. Een Registerpsycholoog NIP voldoet aan die norm.

 

3. Wat is een PSYCHOLOOG NIP, een Registerpsycholoog NIP en een
Gezondheidszorgpsycholoog?

De titels verwijzen naar verschillende vormen van vakbekwaamheid. De PSYCHOLOOG NIP heeft na zijn universitaire opleiding een jaar gewerkt en is lid van het NIP.

Zowel de Registerpsycholoog NIP als de Gezondheidszorgpsycholoog heeft na een universitaire opleiding een tweejarig postmaster opleidingstraject gevolgd en voldoet aan de vakbekwaamheidsnorm van het NIP voor zelfstandig werken met cliënten en/of cliëntsystemen. De Gezondheidszorgpsycholoog voldoet bovendien aan de kwaliteitseisen die de voorwaarden zijn voor opname in het BIG-register.

 

3a Komt de titel Registerpsycholoog NIP in de plaats van een andere titel?

Nee, de titel Registerpsycholoog NIP komt niet in de plaats van een van de al bestaande  titels, maar is een aanvulling.

 

3b Is er een verschil tussen de BIG-titel en de titel Registerpsycholoog NIP?

De titel gz-psycholoog is door de wetgever wettelijk beschermd. De titel Registerpsycholoog NIP is door het NIP merkenrechtelijk beschermd.

 

4. Aan welke voorwaarden moet een psycholoog voldoen om de titel Registerpsycholoog NIP te
mogen voeren?

De titel Registerpsycholoog NIP mag worden gevoerd door personen die:

 • ingeschreven staan in een of meerdere van de volgende NIP-registers:
  Kinder- en Jeugdpsycholoog
  Psycholoog Arbeid en Gezondheid
  Arbeid- en Organisatiepsycholoog

Of ook

 • Gezondheidszorgpsycholoog én lid van het NIP zijn.

 

Psychologen die ingeschreven staan in één van de onderstaande NIP registers mogen de titel Registerpsycholoog NIP voeren, omdat voor deze registers een instroomeis geldt van gezondheidszorgpsycholoog of Registerpsycholoog NIP. De toevoeging van het werkveld wordt bepaald door de inschrijving in één van de registers waaraan de titel verbonden is.

 • Eerstelijnspsychologie (titel: Registerpsycholoog NIP/Gezondheidszorg)
 • Lichaamsgericht Werkend Psycholoog (titels: Registerpsycholoog NIP/ Kinder & Jeugd, of Registerpsycholoog NIP / Arbeid & Organisatie of Registerpsycholoog NIP / Gezondheidszorg)
 • Neurofeedbackpsycholoog (zie Lichaamsgericht Werkend Psycholoog)

 

Bij het NIP kunt u navragen of een bepaald persoon zich Registerpsycholoog NIP mag noemen.

 

5. Wat heeft een BIG-geregistreerd psycholoog aan de titel Registerpsycholoog NIP?

De toegevoegde waarde voor de gezondheidszorgpsycholoog om de titel Registerpsycholoog NIP te gebruiken, is dat deze psycholoog daarmee laat zien lid te zijn van het NIP. Daarmee geeft de gezondheidszorgpsycholoog aan zich te houden aan de beroepscode van het NIP.

 

6.  Bestaat er een register van Registerpsychologen?

Nee, er bestaat geen apart register van Registerpsychologen. De Registerpsycholoog NIP is een titel die u mag voeren als u voldoet aan de voorwaarden. Zie antwoord op vraag 4.

 

7. Hoe weet ik of iemand Registerpsycholoog NIP is?

Een Registerpsycholoog NIP herkent u aan de titel ‘Registerpsycholoog NIP’ al dan niet gevolgd met een werkveldaanduiding en het bijbehorende beeldmerk. In vraag 4 leest u wanneer iemand de titel Registerpsycholoog NIP mag voeren.

 

8.  Welke BIG-titels bestaan er voor psychologen?

Er bestaat twee BIG-titels op basisniveau: gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut. Er bestaan twee BIG-titels op specialistisch niveau: klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog.

 

9. Ik heb een BIG-titel, hoe vermeld ik dat ik ook Registerpsycholoog NIP ben?

U bepaalt zelf welke titels u gebruikt. Als u gezondheidszorgpsycholoog én NIP-lid bent, mag u de titel ‘Registerpsycholoog NIP / Gezondheidszorg’ voeren. U kunt ook volstaan met de titel ‘gezondheidszorgpsycholoog’ en aan uw communicatie-uitingen het beeldmerk Registerpsycholoog NIP toevoegen.

 

10. Hoe kan iemand weten in welk werkveld een Registerpsycholoog NIP werkt?

Iemand die de titel Registerpsycholoog NIP mag voeren, kan aan de titel zijn werkveld toevoegen. Er zijn drie mogelijke werkvelden aan de titel toe te voegen:

 • Arbeid & Organisatie
 • Kinder & Jeugd
 • Gezondheidszorg.

Zowel de titel Registerpsycholoog NIP los als de combinatie van titel en werkveld zijn merkenrechtelijk beschermd. Een persoon die is opgenomen in meerdere daartoe aangewezen registers, kan meerdere combinaties van titel en werkveld voeren. Het is niet toegestaan meerdere werkvelden achter elkaar aan de titel Registerpsycholoog NIP toe te voegen.

Een juist gebruik van de titel Registerpsycholoog NIP als u staat ingeschreven in het:

 • NIP-register Kinder & Jeugd psycholoog NIP:
  titel: Registerpsycholoog NIP/Kinder & Jeugd
 • NIP-register psycholoog Arbeid & Gezondheid NIP:
  titel: Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie
 • NIP-register Arbeid- en Organisatie psycholoog NIP:
  titel:Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie
 • BIG-register gezondheidszorgpsycholoog én NIP-lid:
  titel: Registerpsycholoog NIP/Gezondheidszorg (zie ook antwoord 7)
 • BIG-register: klinisch psycholoog en/of klinisch neuropsycholoog én NIP lid:titel: Registerpsycholoog NIP Specialist/ Gezondheidszorg (zie ook antwoord 7).

Gebruik van de titel Registerpsycholoog NIP en ingeschreven staan in de NIP registers:

Eerstelijnspsychologie NIP, Lichaamsgericht Werkend Psycholoog en Neurofeedbackpsycholoog, zie antwoord op vraag 4.

 

11. Waarom heeft het NIP gekozen voor slechts drie werkveldaanduidingen bij de titel Registerpsycholoog NIP?

Aan de titel Registerpsycholoog NIP mag alleen een van de volgende werkveldaanduidingen worden toegevoegd:

 • Arbeid & Organisatie
 • Kinder & Jeugd
 • Gezondheidszorg

Het NIP sluit hiermee aan bij de afspraken die binnen de federatie van Europese psychologie-verenigingen (de EFPA) zijn gemaakt.

 

12. Moet je per se NIP-lid zijn om de titel Registerpsycholoog NIP te mogen voeren?

Nee, het NIP-lidmaatschap is geen voorwaarde voor inschrijving in een NIP-register en daarmee dus ook niet voor het voeren van de titel Registerpsycholoog NIP. Gezondheidszorgpsychologen die de titel Registerpsycholoog NIP willen voeren, moeten wel NIP-lid te zijn.

 

13. Is iedereen die de titel Registerpsycholoog NIP draagt NIP-lid?

Nee, niet iedereen die de titel Registerpsycholoog NIP mag voeren is NIP-lid. Zie ook antwoord 7 en 12.

 

14.  Mag iedere NIP-geregistreerde de titel Registerpsycholoog NIP voeren?

Nee, het Algemeen Bestuur van het NIP heeft bepaald welke registers recht geven op gebruik van de titel Registerpsycholoog NIP. Het besluit is gebaseerd op het gedefinieerde niveau van vakbekwaamheid, mede gelet op hetgeen daarover binnen de Europese federatie van psychologieverenigingen (EFPA) is afgesproken. Zie ook antwoord 2.

 

15. Hoe kan ik mezelf het best noemen als ik in meerdere NIP- en/of BIG-registers ben ingeschreven
en dus meerdere verschillende titels mag voeren?

U mag zelf bepalen welke titel u voert: zie antwoord 10 en 11.

 

16. Een naam als ‘kinder- en jeugdpsycholoog’ of ‘eerstelijnspsycholoog’ is ingeburgerd, terwijl Registerpsycholoog NIP nog een onbekende naam is. Is het verstandig toch al de titel Registerpsycholoog NIP te voeren?

Beroepsaanduidingen zoals Kinder en Jeugd psycholoog en Eerstelijnspsycholoog zijn weliswaar ingeburgerd, maar het zijn geen beschermde aanduidingen. Iedereen kan die beroepsaanduiding gebruiken. Met de titel Registerpsycholoog NIP of gezondheidszorgpsycholoog geeft u aan dat u in een NIP- of BIG-register staat ingeschreven en dat u voldoet aan de norm voor vakbekwaamheid voor zelfstandig werken (zie ook antwoord 1 en 2).

 

17. Krijg ik een bewijs waaruit blijkt dat ik recht heb op het voeren van de titel Registerpsycholoog NIP?

Als u zich inschrijft in een NIP register waaraan de titel Registerpsycholoog NIP is verbonden, ontvangt u een bevestiging van de registratiecommissie. Daarbij ontvangt u ook de link naar het bijbehorende beeldmerk van de Registerpsycholoog NIP.

 

18. In welke formaten (extensies) is het beeldmerk Registerpsycholoog NIP beschikbaar?

Het beeldmerk Registerpsycholoog NIP is beschikbaar als jpg-, eps- en ai-formaat.

Lees hier meer over het gebruik van het beeldmerk op de website.

 

19. Bestaat er een titel die psychologen kunnen voeren die specialist zijn?

Ja, er bestaat ook een merkenrechtelijk beschermde titel ‘Registerpsycholoog NIP Specialist’ al dan niet gevolgd door een aanduiding van het werkveld. De titel ‘Registerpsycholoog NIP  Specialist’ mag worden gevoerd door personen die NIP-lid zijn en tevens ingeschreven staan in het (BIG-)register klinisch psycholoog en/of in het (BIG-)register klinisch neuropsycholoog.

Een juist gebruik van de titel voor de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog is Registerpsycholoog NIP Specialist/Gezondheidszorg.

 

20. Ik ben opgenomen in het register Psycholoog Arbeid & Gezondheid NIP. Hoe gebruik ik dan de titel Registerpsycholoog NIP?

Als u staat ingeschreven in het register Psycholoog Arbeid & Gezondheid NIP, dan mag u zich ‘Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie’ noemen. Deze woordcombinatie is merkenrechtelijk beschermd.

 

21. Hoe gebruik ik het beeldmerk?

U kunt de titel met het werkveld waarin u werkt en het beeldmerk vermelden op uw eigen communicatiemiddelen (website, advertenties, briefpapier, facturen, visitekaartjes, etc.).

Lees hier meer over het gebruik van het beeldmerk op de website.

 

22. Het downloaden van het beeldmerk Registerpsycholoog NIP lukt me niet. Wat nu?

Het downloaden van het beeldmerk Registerpsycholoog NIP kan via het ledennet van het NIP. Als het downloaden u niet lukt, kunt u telefonisch contact opnemen met het spreekuur Publieksvoorlichting van het NIP, bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 12.30 uur.

23. Is er een muurschild beschikbaar met daarop het beeldmerk Registerpsycholoog NIP?

Het beeldmerk is in verschillende opmaakvormen beschikbaar: zie antwoord 20.

 

24. Moet ik betalen als ik de titel en het beeldmerk Registerpsycholoog NIP wil gebruiken?

Nee, aan gebruik van de titel en het beeldmerk zijn geen kosten verbonden. U betaalt wel voor uw inschrijving in het register waaraan de titel Registerpsycholoog NIP verbonden is.

 

25. Ik ben NIP-lid en in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Krijg ik van het NIP het beeldmerk Registerpsycholoog NIP, zodra ik na afronding van de opleiding in het BIG-register wordt opgenomen?

Op het moment dat u als NIP-lid, de BIG-registratie verkrijgt, kunt u zelf het beeldmerk downloaden. U bent dan gerechtigd om het beeldmerk te voeren.

 

26. Is ook een beeldmerk voor de Registerpsycholoog NIP Specialist beschikbaar? Hoe ontvang ik dat beeldmerk?

Een beeldmerk voor de Registerpsycholoog NIP Specialist is nog niet beschikbaar. Zodra het beschikbaar is, informeren wij u daarover via het ledennet en de nieuwsbrief.

 

27. Ik ben NIP-geregistreerd. Kan ik me dan Registerpsycholoog NIP noemen?

Niet alle registers geven het recht op de titel Registerpsycholoog NIP. In antwoord 4 ziet u aan welke registers de titel is verbonden.

 

28. Ik ben bij het NIP geregistreerd als lid. Ben ik dan PSYCHOLOOG NIP?

Het zijn van NIP-lid betekent niet vanzelf dat u zich ook PSYCHOLOOG NIP mag noemen. Zie  antwoord 3.

 

29. Vanaf welke datum mag ik de titel Registerpsycholoog NIP gebruiken?

Zodra u voldoet aan de voorwaarden mag u zich Registerpsycholoog NIP noemen, bij voorkeur in combinatie met de aanduiding van een van de drie van toepassing zijnde werkvelden.

 

30. Wat gebeurt er als iemand zich ten onrechte Registerpsycholoog NIP noemt of het beeldmerk gebruikt voor andere doelen?

Door de ledenraad van het NIP is reglementair vastgelegd dat het College van Toezicht van het NIP toeziet op het juist gebruik van titel en beeldmerk Registerpsycholoog NIP. Het College kan verschillende maatregelen treffen. Klachten over verondersteld onjuist gebruik van de titel of het beeldmerk Registerpsycholoog NIP kunnen uitsluitend schriftelijk en ondertekend worden ingediend.

 

31. Kan ik als Registerpsycholoog NIP een Algemene Gegevens Beheer-code (AGB-code) aanvragen ?

Vooralsnog kan niet elke psycholoog die gerechtigd is de titel Registerpsycholoog NIP te voeren een AGB-code aanvragen. Een AGB-code kan wel worden aangevraagd door een Registerpsycholoog NIP / Gezondheidszorg en door een Registerpsycholoog NIP / Kinder & Jeugd. En ook door de Registerpsycholoog NIP Specialist op een van beide werkvelden (gezondheidszorg en Kinder en Jeugd).

 

32. Wordt zorg geboden door een Registerpsycholoog NIP vergoed door zorgverzekeraars?

Een overzicht van de voorwaarden die de zorgverzekeraars aan psychologen stellen, vindt u in het dossier Zorgstelsel.