Registerpsycholoog NIP

Het NIP staat voor goede en betrouwbare psychologische zorg. Het NIP heeft daarom een vakbekwaamheidseis voor psychologen opgesteld. Het NIP hanteert het uitgangspunt dat wanneer psychologen zelfstandig werken met individuele cliënten of cliëntsysteem zij daarvoor na een academische titel in de psychologie een aanvullende opleiding volgen.

Heeft u een algemene vraag over de titel Registerpsycholoog NIP? Neem dan contact op met het Informatiecentrum van het NIP via (030) 820 15 00 of via het contactformulier.

Heeft u een inhoudelijke vraag met betrekking tot een van de registers, die recht geven op de titel Registerpsycholoog NIP, dan kunt u ook terecht bij de secretaris van de registratieregeling:

U kunt uw vragen e-mailen naar registraties@psynip.nl (o.v.v. uw register).