Registerpsycholoog NIP

Het NIP staat voor goede en betrouwbare psychologische zorg en heeft daarom een vakbekwaamheidseis voor psychologen opgesteld. Het NIP hanteert het uitgangspunt dat wanneer psychologen zelfstandig werken met individuele cliënten of een cliëntsysteem zij daarvoor na een academische titel in de psychologie, een aanvullende opleiding volgen.