Herregistratie-eisen

Als je staat ingeschreven in het register Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP moet je je elke vijf jaar herregistreren. Je moet dan voldoen aan de voorwaarden en eisen voor herregistratie. De registratiecommissie bericht je ten minste drie maanden van te voren over het verstrijken van de registratietermijn.