Herregistratie-eisen

Als u ingeschreven staat in het register Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP moet u zich elke vijf jaar herregistreren. U moet dan voldoen aan de voorwaarden en eisen voor herregistratie. De registratiecommissie bericht u ten minste drie maanden van te voren over het verstrijken van de registratietermijn.