Supervisor Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP

Als supervisor Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP bent u ingeschreven in een supervisorenbestand. Het supervisorenreglement Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP is van toepassing. Op deze pagina vindt u alle informatie over inschrijven als supervisor K&J NIP en de vijfjaarlijkse verlenging van de inschrijving.