Registratie

Met de registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP (K&J-psycholoog NIP) leg je je vakbekwaamheid vast. Je volgt een tweejarig postmastertraject, bestaande uit een combinatie van werkervaring, supervisie, scholing en praktijkopdrachten. Dit postmastertraject kan worden gevolgd via een gestructureerde postmasteropleiding of via een individueel registratietraject. Het niveau van de registratie is vergelijkbaar met de eisen voor het BIG-register voor gezondheidszorgpsychologen.