Herregistratie

Je inschrijving in het register Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP is vijf jaar geldig. Uiterlijk drie maanden voordat je registratie verloopt, ontvangt je een herinneringsbericht.

Herintreden kan als je eerder ingeschreven bent geweest en je opnieuw wilt inschrijven in het register Kinder en Jeugdpsycholoog NIP. Je moet dan ook aantonen dat je over de afgelopen vijf jaar hebt voldaan aan de geldende eisen voor herregistratie.