Herregistratie

Uw inschrijving in het register Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP is vijf jaar geldig. Uiterlijk drie maanden voordat uw registratie verloopt, ontvangt u  een herinneringsbericht van de commissie.

Herintreden kan als u eerder ingeschreven bent geweest en opnieuw wilt inschrijven in het register Kinder en Jeugdpsycholoog NIP. U moet dan ook aantonen dat u over de afgelopen vijf jaar heeft voldaan aan de huidige eisen voor herregistratie.