Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP

Werken met kinderen en jeugdigen vereist vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en specifieke deskundigheid. Het NIP is houder van een Register van Kinder- en Jeugdpsychologen NIP, gebaseerd op de vakbekwaamheidsnorm voor zelfstandig werken met cliënten (4+2). Inschrijving in dit register geeft recht op het voeren van de merkenrechtelijk beschermde titel Registerpsycholoog NIP/ Kinder & Jeugd.

Heeft u vragen? U kunt u iedere werkdag tussen 9.00-12.30 uur bellen naar het Informatiecentrum. U kunt ook mailen naar de ambtelijk secretaris van de commissie via registraties@psynip.nl. Vermeld in uw e-mail de naam van de registratie, uw NIP-nummer en telefoonnummer.

NB. voor de tijdelijke wegingsregeling (TWR) kwaliteitsregister Jeugd mailt u naar registratiejeugdzorg@psynip.nl