Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP

Werken met kinderen en jeugdigen vereist vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en specifieke deskundigheid. Om dit zichtbaar te maken is een beroepsregistratie – met daarbij de verplichting het vak bij te houden (via herregistratie) – van belang. Het NIP is houder van een Register van Kinder- en Jeugdpsychologen NIP, gebaseerd op de vakbekwaamheidsnorm die het NIP hanteert voor zelfstandig werken met cliënten (4+2). Inschrijving in het register Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP geeft het recht op het voeren van de merkenrechtelijk beschermde titel Registerpsycholoog NIP/ Kinder & Jeugd.

Heeft u vragen? U kunt u iedere werkdag tussen 9.00-12.30 uur bellen naar het Informatiecentrum. U kunt ook per e-mail contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de commissie via registraties@psynip.nl. Vermeld in uw e-mail de naam van de registratie, uw NIP-nummer en telefoonnummer.

NB. voor de tijdelijke wegingsregeling (TWR) kwaliteitsregister Jeugd mailt u naar registratiejeugdzorg@psynip.nl