Veelgestelde vragen

Let op: met ingang van 1 oktober 2019 is het NIP-lidmaatschap een voorwaarde voor toegang tot het registratietraject voor Eerstelijnspsychologie NIP.

 

Registratie

Nee dit is niet mogelijk. Iedereen moet voldoen aan de eisen van het registratiereglement. Het is wel mogelijk om tijdens de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog deel te nemen aan het registratietraject. Dan moet u uw werkervaring echter wel opdoen binnen de eerstelijns-ggz.

Herregistratie

Ja, dat mag. U kunt over de jaren van uw herregistratietermijn LVE-codeboeken uploaden, maar dit is niet verplicht. Per codeboek krijgt u 5 punten.
Als u geaccrediteerde scholing heeft gevolgd voert de opleider uw NIP registratienummer in, daardoor verschijnt de scholing automatisch in uw PE-dossier. Wanneer geaccrediteerde scholing niet in uw PE-dossier verschijnt kunt u dus nagaan bij de opleider of deze uw aanwezigheid heeft ingevoerd. Een makkelijkere manier is om de scholing zelf in te vullen. Het is alleen mogelijk om zelf 'niet-geaccrediteerde scholing' toe te voegen. U dient geaccrediteerde scholing dan in te vullen als niet-geaccrediteerd. Wanneer u een certificaat bijvoegt van de opleiding, kan de secretaris voor u nagaan of de scholing geaccrediteerd is en krijgt u gewoon de punten zoals op het certificaat staat.
Dat kan wanneer deze scholing is erkend of geaccrediteerd door een verwante instantie c.q. vereniging (bijvoorbeeld de VGCt of de FGzPt) en aansluit op de werkzaamheden van de eerstelijnspsycholoog. Scholing gevolgd in het kader van de opleiding tot Psychotherapeut kan in ieder geval meetellen als geaccrediteerd.
Ja. U kunt voor het invullen en indienen van uw dossier gebruik maken van de Klikgids (pdf). Daarnaast kunt u onder Mijn registratiedossier in PE-online veel informatie vinden.
Binnen drie maanden na indiening en betaling van uw herregistratieverzoek ontvangt u de beoordeling. De beoordeling en het registratiebewijs ontvangt u via noreply@pe-online.org op het moment dat uw herregistratiedossier wordt goedgekeurd in PE-online.

Verzekering

De BIG-registratie is leidend om contracten af te sluiten/vergoed te worden door zorgverzekeraars. Er zijn geen verzekeraars die op basis van de registratie een extra vergoeding uitkeren.