Herregistratie-eisen

Als u ingeschreven staat in het register Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP moet u zich elke vijf jaar herregistreren. U moet dan voldoen aan de voorwaarden en eisen voor herregistratie. De registratiecommissie bericht u ten minste drie maanden van tevoren over het verstrijken van de registratietermijn.