Herregistratie

Als je ingeschreven staat in het register Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP, is het na vijf jaar tijd voor je herregistratie. Hier lees je meer over de voorwaarden en eisen. De registratiecommissie bericht je ten minste drie maanden van tevoren over het verstrijken van de registratietermijn.