Herregistratie-eisen

 

Wie staat ingeschreven in het register Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP moet zich elke vijf jaar herregistreren. Dit betekent dat hij elke vijf jaar moet voldoen aan de voorwaarden en eisen voor herregistratie.

De registratiecommissie bericht ten minste drie maanden van tevoren over het verstrijken van de registratietermijn en over de mogelijkheid een herregistratieverzoek te doen en de hiervoor geldende vereisten. Als de registratiecommissie positief beslist op een verzoek tot herregistratie, gaat de nieuwe termijn van inschrijving in op de eerste dag na afloop van de vigerende termijn van inschrijving.

 

Herregistratiedossier in PE-online

Een verzoek voor herregistratie gaat met een herregistratiedossier via PE-online, voor meer informatie over PE-online klik hier. In PE-online wordt automatisch ook de door u gevolgde geaccrediteerde scholing ingevoerd, mits de opleider uw presentie juist heeft ingevoerd. Het is dus handig af en toe te kijken of alles nog juist in uw dossier staat.

 

Doorhaling register

Als een geregistreerde vóór afloop van de vigerende termijn geen verzoek tot herregistratie doet, wordt diens inschrijving in het register doorgehaald op de eerste dag na het verstrijken van de vigerende termijn van inschrijving.